Контролінг: визначення

Що таке контролінг?

Однозначного визначення поняттю «контролінг» не існує – це багатогранне явище. Однак ця нова концепція управління не вичерпується виключно контролем.

З наступних визначень терміна можна скласти цілісне розуміння, що таке контролінг.
Це спосіб мислення керівників, орієнтований на ефективне використання ресурсів, розвиток компанії в довгостроковій перспективі і на досягнення цілей.

Це інформаційно-аналітична система, яка сприяє методичної підтримки керівників в процесі планування, контролю, обліку стану справ компанії, аналізу та прийняття управлінських рішень по всіх функціональних сферах діяльності підприємства.
Система постійної оцінки всіх аспектів діяльності підприємства, його керівників, співробітників на предмет своєчасності і якості виконання стратегічних завдань, виявлення відхилень і прийняття заходів, щоб намічені цілі були досягнуті при будь-яких обставинах.

Цілі концепції системного управління організацією

Контроллінг забезпечує успішне функціонування організаційної системи підприємства шляхом:

  • Забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень при управлінні організацією.
  • Узгодження оперативних планів зі стратегічним планом розвитку компанії.
  • Координації управлінського обліку і аналізу витрат.
  • Управління ризиками, управління системою ключових ( «фінансових») показників, управління системою реалізації стратегічного, тактичного і оперативного планування і системи управління якістю.
  • Інформаційного забезпечення підприємства.

Адаптації організаційної структури управління підприємством з метою підвищення її гнучкості та здатності швидко реагувати на мінливі вимоги зовнішнього середовища.

Яким підприємствам потрібен контролінг?

Виходячи з затвердження, що контролінг доречний в умовах швидких змін, у впровадженні цієї управлінської системи найбільше потребують середні і великі підприємства. Причина – такі організації мають яскраво виражену функціональну структуру, не схильні до змін. Коли виникає потреба в адаптації до нових ринкових умов, саме система контролінгу зможе реалізувати багаторівневу технологію управління організаційними змінами та забезпечити прозорість фінансових і інформаційних потоків.
Також впровадити систему контролінгу варто тим підприємствам, які готуються до реструктуризації. Завдяки чому злиття різнорідних структур станеться з мінімальними витратами.

Якщо організація перебуває в етапі розвитку, зростання або спаду, за допомогою системи контролінгу можна стабілізувати життєвий цикл організації.

Як впровадити систему контролінгу

Впровадження системи контролінгу на підприємстві супроводжується появою нових завдань, що вимагають виконавців. Значить, для реалізації цих функцій необхідна нова організаційна одиниця – новий відділ. Це може бути відділ стратегічного розвитку, служба контролінгу, інформаційно-аналітичний відділ і т. д., Головне, щоб співробітники підрозділу володіли методами системного аналізу в будь-якої предметної області.

Посилання на основну публікацію