Контролінг в системі управління

Поняття контролінгу в системі управління

Контролінг – це спосіб управління підприємством у всіх сферах і напрямках його діяльності.

Контролінг можна вважати як альтернативу традиційному управлінню підприємством, а також як вдосконалену модель управління.

Контролінг є системою управління, яка складається з взаємопов’язаних елементів:

  • інструменти планування;
  • методики обліку;
  • способи аналізу;
  • способи контролю і т.д.

Тобто, контролінг – це складна система, яка включає в себе всі елементи управління підприємством, які в комплексі вирішують ряд стратегічних цілей функціонування організації в економічному просторі.

Поняття «контролінг» останнім часом все частіше чується в обговореннях питань управління підприємство, так як з’являється все доводів в частині ефективності його застосування.

Необхідність контролінгу в системі управління

Необхідність застосування контролінгу продиктована різними причинами.

Перш за все, необхідно розуміти, що успіх діяльності підприємства залежить від ефективної роботи кожної ланки. В даному випадку, контролінг дозволяє зрозуміти, наскільки доцільні ті чи інші дії підприємства і як оптимізувати роботу підприємства.

Вплив зовнішніх факторів також може мати негативний вплив на діяльність підприємства. Контролінг, в даному випадку, попереджає такий вплив на організацію, або допомагає впоратися з наслідками.

Організація контролінгу в системі управління

Для організації контролінгу в системі управління, необхідно точно розуміти, що являє собою контролінг на практиці. Так, перш ніж будувати систему контролінгу, необхідно виділити його основні елементи.

Мета контролінгу. Перш за все, необхідно точно позначити кінцеву мету контролінгу. Тобто, не просто «розмита» мета – розвиток підприємства, а точні характеристики. Наприклад, відкриття десяти нових магазинів для торгового підприємства протягом двох років, або збільшення обсягу виробництва продукції до п’яти тисяч одиниць. Тобто, конкретна мета – це вже старт і розуміння як потрібно організувати процес контролінгу.

Планування. Після того, як визначена мета – необхідно скласти план. План, в даному випадку – складний і складається з планування діяльності кожного підрозділу підприємства. План включає в себе докладні пункти, де покроково відображені дії підрозділів, які в кінцевому підсумку – вплинуть на виконання поставленої мети.

Організація управлінського обліку. Даний елемент контролінгу є найскладнішим, тому як управлінський облік на підприємстві – це структура управління на кожній дільниці, підрозділі і при цьому, повинна бути забезпечена взаємозв’язок між усіма елементами управління. Систему управлінського обліку розробляють на кожному підприємстві індивідуально. Важливо визначити, в якому вигляді потрібна інформація для управлінського обліку і з управлінського обліку, і від цього відштовхуватися при побудові системи управлінського обліку.

Інформаційна система. В процесі контролінгу необхідно побудувати інформаційну систему, яка містила б в собі інформацію в тому вигляді, в якому ця інформація може бути корисна. В даному випадку, враховують напрямки інформаційних потоків. Наприклад, менеджери зі збуту повинні оперативно отримувати інформацію про залишки товарів на складах. Для цього, необхідно налагодити прямий зв’язок між складом і відділом збуту.

Так, зібравши всі елементи – можна вважати, що система контролінгу на підприємстві налагоджено.

Посилання на основну публікацію