Контролінг на виробництві

Поняття контролінгу на виробництві

Контролінг на виробництві – це система, яка складається з набору різних методів та інструментів для повного управління виробничим процесом.

Контролінг, в даному випадку, забезпечує інформаційну систему з набором всіх цих, які впливають на виробничий процес.

Зокрема, контролінг на виробництві виконує наступні завдання:

 • Здійснює розрахунок виробничих витрат для їх оптимізації.
 • Розробляє структуру і форму максимально ефективного виробництва.
 • Забезпечує оперативний обмін інформацією між виробничим підрозділом підприємства і іншими підрозділами.
 • Виробляє системний аналіз всіх виробничих показників.

Завдання контролінгу на виробництві розкривають основні відмінності контролінгу від поширеного поняття «управління на виробництві», які полягають у створенні єдиного інформаційного простору між підрозділами і постійного контролю всіх показників виробництва.

Побудова системи контролінгу на виробництві

Для організації контролінгу на виробництві, необхідна серйозна підготовка, так як дана система повинна охоплювати всю господарську діяльність підприємства.

В рамках поставлених завдань, контролінг на виробництві будується за кількома етапами:

 • Етап 1. Розробка організаційної структури управління. На даному етапі важливо правильно побудувати ієрархію підпорядкування і схему взаємозв’язку між підрозділами підприємства. Наприклад, забезпечити прямий зв’язок виробничого підрозділу зі службою логістики або складським господарством.
 • Етап 2. Розробка інформаційної системи. На даному етапі, необхідно створити оптимальну базу даних, яка буде однаково доступна і зрозуміла всім особам, які керують структурними підрозділами. По суті – це побудова управлінського обліку на підприємстві.
 • Етап 3. Розрахунок і аналіз виробничих витрат. На даному етапі за допомогою емпіричних методів, роблять розрахунок всіх виробничих витрат для визначення їх оптимальної структури і розмірів. На підставі отриманих даних створюють нормативні показники по виробництву кожного виду продукції.
 • Етап 4. Організація виробничого процесу. На даному етапі аналізують максимально ефективне використання виробничих потужностей, робочої сили та інших елементів виробництва. Це є досить складним етапом в організації контролінгу, тому як потрібно врахувати безліч чинників. Наприклад, для виконання плану необхідно, що б підприємство працювало цілодобово. Однак працівникам буде необхідно доплачувати заробітну плату за роботу в нічний час доби, що позначиться на виробничій собівартості. Тому потрібно розрахувати наскільки економічно вигідно буде встановлювати виробництво в нічну зміну.

Процес контролінгу на виробництві

Після побудови системи, починається безперервний процес контролінгу на виробництві.

В рамках даного процесу здійснюються такі дії:

 • Аналізуються показники виробництва, а саме: вихід готової продукції і фактично понесені витрати. Якщо показники мають відхилення від планових, то здійснюється їх глибокий аналіз для виявлення причин відхилень.
 • На підставі отриманих результатів аналізу, розробляються плани на подальше виробництво з урахуванням відхилень. Планування виробництва повинно мати кілька варіантів розвитку виробництва. Дані варіанти враховують можливий вплив внутрішніх і зовнішніх чинників.
 • Здійснюється постійний контроль на всіх стадіях виробництва.
Посилання на основну публікацію