Контролінг інноваційних проектів

Поняття контролінгу інноваційних проектів

Контролінг інноваційних проектів – це процес управління інноваційним проектом підприємства на всіх стадіях його реалізації.

Для успішного розвитку підприємства, іноді необхідно впроваджувати різні інноваційні проекти. Це можуть бути:

  • випуск принципово нового виду продукції або обладнання, які можуть стати аналогом більш дорогих;
  • нові форми діяльності підприємства і т.д.

Інноваційний проект проходить кілька стадій:

  • Розробка інновації.
  • Попередній аналіз доцільності його впровадження.
  • Складання плану його впровадження.
  • Контроль виконання інноваційного проекту.
  • Подальша оцінка інноваційного проекту.

Контролінг інноваційних проектів має на увазі активну участь у всіх стадіях впровадження інноваційних проектів шляхом застосування комплексу методів та інструментів для управління даним процесом.

Принципи організації контролінгу інноваційних проектів

Контролінг інноваційних проектів базується на певних принципах, на підставі яких здійснюється побудова системи контролінгу.

Розробка прогнозів процесу реалізації інноваційного проекту на всіх стадіях. Така розробка повинна грунтуватися на справжній стан різних параметрів (ситуація на ринку, економічна обстановка і т.д.), але з урахуванням можливих варіантів зміни таких параметрів. Особливо це важливо врахувати при реалізації інноваційних проектів на довгострокові періоди.

Планування кожної фази реалізації інноваційного проекту. Причому планування в контролінгу даного об’єкта виключає складання плану в усіх напрямках, а тільки по тих місцях, які повинні бути строго проконтрольовані. Іншими словами, планування не повинно відволікати від стратегічної мети реалізації інноваційного проекту.

Аналіз величин, які виникають в процесі реалізації інноваційного проекту. В даному випадку, аналіз повинен проводитися на підставі трьох основних показників:

  • плановані показники;
  • фактичні показники;
  • бажані показники.

Аналіз за такими показниками суттєво відрізняють функціональність контролінгу від управління. В рамках здійснення такого аналізу, розробляються нові стандарти і напрямки реалізації інноваційного проекту. Може змінитися кінцева мета реалізації інноваційного проекту, або він може бути реалізований в іншому вигляді (не перший задуманому).

Контроль виконання всіх фаз реалізації інноваційного проекту. Даний принцип має на увазі постійний контроль всіх величин, які виникають в процесі виконання інноваційного проекту. При відхиленнях від наміченого плану, розробляються напрямки по поверненню в спочатку затверджені характеристики.

Оцінка отриманих результатів на всіх стадіях реалізації інноваційного проекту. Даний принцип має на увазі оцінку за заздалегідь визначеною шкалою всіх величин, які виникають на певних етапах впровадження інноваційного проекту. Оцінка в контролінгу проводиться за кількома критеріями для більш точного результату.

Забезпечення необхідною інформацією на всіх стадіях реалізації інноваційного проекту. Для успішної реалізації інноваційного проекту, необхідно організувати інформаційну базу, з якої оперативно можна отримати необхідні дані. Така база повинна містити тільки корисну інформацію в максимально зручному вигляді і бути зрозумілою і доступною для всіх зацікавлених осіб.

Оптимізація всього процесу реалізації інноваційних проектів. Даний принцип охоплює організацію в такому вигляді як сукупність кількох параметрів (економічність, зручність, мінімізація ризиків).

На підставі зазначених принципів будується система контролінгу реалізації інноваційних проектів, з урахуванням особливості кожного окремого такого проекту.

Посилання на основну публікацію