Конкурентоспроможність управлінських рішень

Сутність управлінського рішення

Виважений крок, в результаті якого, відбуваються дії, спрямовані на досягнення організацією мети, є управлінським рішенням. Її можна розглядати в якості певного управлінського акта, наказу, постанови. Управлінське рішення являє собою процес розробки і реалізації, націлений на вирішення проблеми, що оцінює всі можливі аргументи і альтернативи. Від результатів управлінської діяльності у вигляді тих чи інших рішень, багато в чому залежить розвиток підприємства.

Розробка управлінського рішення грунтується на аналізі ситуації, який сприяє виділенню проблемних частин. В процесі цього визначається зміст проблеми, її розташування, ступінь важливості і причетні особи. Підсумком аналізу є точне формулювання ситуації, постановка відповідної їй цілі, а також з’ясування передумов до виникнення даної ситуації.

Стадії управлінських рішень

Ухвалення управлінського рішення – це процес, що складається з трьох стадій: підготовки, прийняття та реалізації.

На стадії підготовки проводиться економічний аналіз на всіх можливих рівнях. Він включає як пошук, так і збір з обробкою будь-якій ситуації що стосується проблеми. Стадія формулює саму проблему, яка потребує вирішення.

Стадія прийняття рішення несе в собі розробку і оцінку всіх можливих альтернатив, спрямованих на вирішення проблеми. Проводиться відбір критеріїв, за якими, в подальшому, будується вибір рішення.

Стадія реалізації включає в себе процес, пов’язаний із застосуванням конкретних заходів, спрямованих на вирішення питання. Цілі і завдання доводяться до конкретних виконавців, за ходом робіт здійснюється контроль, який дає оцінку результатів і вносить необхідні корективи. Будь-яке рішення має результат, саме тому, самою метою всієї управлінської діяльності, є пошук і прийняття таких рішень, які сприяли б досягненню оптимального результату господарюючою діяльності підприємства.

Керівники зобов’язані всебічно і безупинно вивчати інформацію, що надходить, і на її основі, готувати і приймати відповідні ситуації рішення.

Конкурентоспроможність управлінських рішень

Управлінські рішення, як і будь-який аспект господарюючою діяльності, володіють такою якістю як конкурентоспроможність. Воно характеризує єдність, цілісність і гармонію прийнятого рішення.

Конкурентоспроможність – це набір якостей, які в порівнянні з раніше прийнятими рішеннями або ж рішеннями конкурентів, мають ті чи інші переваги стосовно оскільки він розглядався рішенням.

Шляхами підвищення конкурентоспроможності управлінських рішень є: підготовка висококваліфікованих кадрів системи управління, впровадження і подальше застосування наукової технології вирішення проблем, якісне поліпшення інформаційного забезпечення, вдосконалення організаційно-правових механізмів, використання технологічних засобів управління, застосування математичних методів, реалізація людського фактора, поліпшення роботи органів управління .

Основоположними напрямами підвищення конкурентоспроможності управлінського рішення є раціоналізація інформаційного забезпечення вирішення проблем, використання інформаційних технологій та інноваційних технічних засобів управління, здійснення впливу на організаційну та управлінську причетність до якості, а також формування оптимальних економічних комунікацій.

Посилання на основну публікацію