Концепція управління персоналом

Розвиток управлінської думки на початку ХХ століття

Процес появи нових видів діяльності і розподілу суспільної праці на початку 20 століття супроводжувався зростанням продуктивної сили. Тоді ж почалася історія розвитку управлінської думки.

Звичайно ж, початок розвитку управлінського характеру датується більш ранньою датою. Адже керувати почали ще до початку нашої ери. Перша управлінська революція відбулася 5 тисяч років тому.

А той управлінський період, який існує в сучасному діловому світі, називається п’ятою управлінською революцією, яка почалася в кінці XIX і початку XX століття і триває по теперішній час.

В кінці 19 століття почав розвиватися велике промислове виробництво, відбувався розподіл праці, формувалися ієрархічні структури управління, впроваджувалися норми і стандарти, визначалися посадові обов’язки і відповідальність управлінців. Загалом, тоді була потрібна формалізація управління. Тоді німецький соціолог Макс Вебер, запропонував трохи бюрократизувати процеси управління, замінивши единовластного капіталіста менеджером і бюрократом – державним чиновником.

З тих пір ця теорія раціональної «бюрократії» стала основоположною в процесі розвитку концепції управління персоналом.

Що властиво періоду раціональної бюрократії?

1) Поділ управлінської праці та виділення спеціалізованих груп управлінців, за якими закріпилися певні функції. Тобто, якщо раніше для управління було досить одного власника, то на початку 20 століття кожному менеджеру було відведено трохи влади «за здібностями і за можливостями». Завдяки цьому кожне вища ланка управління вирішувало більш масштабні завдання, а підлеглі управлінці займалися організаційними питаннями.

2) У 30-50-ті роки ХХ століття керівників зробили об’єктом дослідження. Ці дослідження мали на меті виявити властивості чи особистісні характеристики ефективного керівника. Так з’явилася Особистісна теорія лідерства, згідно з якою вважалося, що кращі з керівників володіють певним набором загальних для них особистих якостей. І якщо керівник хоче бути ефективним управлінцем і лідером, то бажано розвивати в собі такі риси:

  • рівень інтелекту і широту світогляду;
  • ініціативність, чесність і здоровий глузд;
  • соціальний і економічний;
  • адекватна ступінь впевненості в собі;
  • представницька зовнішність.

3) Ступінь відкритості організацій почав різко зростати. Раніше характерною рисою і філософією управління переважної більшості підприємств були зосередженість на внутрішніх проблемах:

  • основна увага приділялася питанням виробництва,
  • персоналу відводилася роль допоміжного «гвинтика», який завжди підлягає заміні,
  • роль зовнішнього середовища ігнорувалася.

Але з кінця 19 століття почався процес перетворення закритих виробничих систем у відкриті соціотехнічні системи. Чому так сталося? Що стало причиною відкритості суспільству? Зі зростанням конкуренції на ринку, власники змушені були зважати на те, що їх фабрика або завод – не єдині виробники. Конкуренти можуть переманити до себе не тільки споживачів, але і кращих працівників. З впливом зовнішнього середовища на підприємницьку діяльність прийшло усвідомлення своєї вразливості. З тих пір роль персоналу всіх рівнів значно зросла.

Разом, початок 20 століття ознаменувався новим революційним підходом до управління бізнесом. Якщо раніше керівників підприємств хвилювало питання, як за допомогою своєї організації заробити більше грошей і придбати більше влади, то з ХХ століття проблеми досягнення цілей організації за допомогою інших людей стали пріоритетними.

Посилання на основну публікацію