Концепція і аналіз проектування робіт

Що таке робота?

Можливість отримати результат у працівника, групи працівників або у всій компанії залежить від багатьох факторів. Основний фактор – це виконання працівниками компанії роботи.

Але що таке «робота»? Варто відзначити, що в даному випадку поняття роботи відрізняється від поняття функції.

У той час як функція або завдання визначають змістовну сторону будь-якої діяльності, яку ведуть організацією і її членами, і відповідає на питання: що слід робити, поняття «робота» включає в себе і організаційну сторону ведення діяльності і відповідає на питання: як робити і кому слід робити.

Концепція проектування робіт

Опис процесу роботи прийнято називати проектуванням і від нього багато в чому залежить успіх цього процесу. Проектування роботи ділять на два види: формальне – постановка задач, визначення цільових показників та розрахунок очікуваних відхилень і не формальне – міжособистісні відносини працівників, взаємозв’язку поставлених завдань, вимоги до кваліфікації. Проектування робіт – це свого роду дизайн роботи.

Робота виникає в момент, коли організація відчуває потребу в рішенні задач. З цього моменту робота починає створюватися, проектуватися. У процесі виконання завдання дизайн роботи може змінюватися. Це явище називається перепроектування роботи.

Перепроектування роботи настає, коли керівництво підприємства приймає рішення переглянути способи вирішення поставлених завдань.

Модель включає різні терміни і концепції, які використовуються в даний час. Об’єднані разом ці концепції описують важливі характеристики роботи та її вплив на ефективність організації.

Модель відображає складності і фактори, що впливають на процес проектування роботи. Модель враховує і той факт, що люди по-різному сприймають на одну і ту ж роботу: одні отримують задоволення від роботи, а інші – ні.

Додатково модель вказує на наявність проблеми вибору між організаційними і індивідуальних потреб. Для прикладу розглянемо конвеєрне виробництво, яке є технічно оптимальним, однак далеко не завжди викликає у працівника задоволення роботою.

Аналіз роботи

Аналіз роботи проводиться з метою об’єктивного опису роботи, її змісту, вимог, що пред’являються до неї, її оточення. Для цього розроблено багато методів.

Що таке зміст роботи? Це те, які дії відбуваються в процесі виконання завдання. Опис змісту може бути як широким, так і вузьким і залежить від обраного методу аналізу. Вузьке зміст говорить про те, що треба зробити, широке включає в себе опис всіх операцій. Даний підхід до відношенню змісту роботи називається функціональним аналізом роботи. Такий підхід описує:

 • що працівник робить по відношенню до інших працівників та інших робіт;
 • які методи і операції слід використовувати;
 • які машини і обладнання використовуються при виконанні даної роботи;
 • який продукт / послуга виробляється в процесі виконання роботи.

Всі пункти містять опис роботи, крім останнього, він містить результат. Функціональний аналіз роботи ґрунтується на її описі по кожній з чотирьох позицій. Даний метод широко використовується на практиці для підготовки штатних розкладів.

Вимоги – це необхідні для виконання роботи якості, навички та здібності працівника, а також досвід, освіту і особисті якості.

В даному випадку, застосовується посадовий аналітичний запитальник, щоб скласти список всіх відповідних вимог. Такий метод грунтується на аналізі параметрів роботи, які після зіставляються з якостями працівника.

Нижче представлені деякі оцінювані параметри роботи:

 • інформаційні джерела, необхідні для виконання роботи;
 • обробляється інформація і прийняті рішення, необхідні для виконання роботи;
 • фізичні дії і вміння, необхідні для виконання роботи;
 • міжособистісні відносини, бажані для роботи;
 • реакція працівника на умови роботи.

Контекст роботи – це зовнішні фактори фізичного, соціального та іншого впливу, які описують умови виконання роботи, права та обов’язки виконавців.

Для того щоб знайти відповіді на питання: що означає конкретна робота для організації, які умови необхідні для її виконання, необхідно використовувати методи, що дозволяють проаналізувати середовище, в якому здійснюється робота.

Місця, де робота може бути виконана, різні, проте в основному виділяють два типи місць:

 • Завод.
 • Офіс.

Аналіз роботи бере свій історичний початок на фабриках і заводах. Промислова і індустріальна революції сприяли зростанню підприємств, де працівники виконували велику кількість різних і спеціалізованих дій. Пробні спроби аналізу робіт були викликані ідеєю об’єктивного аналізу фактів і даних, які збиралися на місці роботи для пошуку можливостей найкращого дизайну роботи. Основоположником теорії научногоуправленія і методів аналізу і поліпшення роботи, деякі з яких застосовуються до цих пір, став Ф. Тейлор.

Спочатку концепція наукового управління застосовувалася на виробничих підприємствах, проте зростання індустріально розвинених країн дозволив застосовувати цю концепцію і в офісах. Коли автоматизація і роботизація перестали викликати сильний інтерес фахівців, інтерес до управління організацією тільки починав зростати. Сучасне робоче місце в офісі мало чим нагадує фабричні робочі місця, а паперовий документообіг поступово замінюється електронним, що дозволило розширити горизонти для роботи людини. Додатково, сучасні інформаційні системи дозволяють одному працівникові виконувати цілий блок завдань, на які раніше б довелося призначати кількох працівників.

На сьогоднішній день, вчені сходяться на думці, що при аналізі офісної роботи, основним об’єктом дослідження повинен бути людський фактор. Тут не слід нехтувати такими фактами, як те, що довга робота за комп’ютером викликає дискомфорт (головний біль, різь в очах, болі в спині і шиї).

Основним джерелом цієї проблеми можна назвати організацію робочого простору і місця працівника. Саме воно є провідником між людиною і інформаційними технологіями. У ролі причини виступає той факт, що часто при аналізі роботи досліджують тільки технічну сторону робочого процесу, щоб не стикатися зі складною природою людських потреб і бажань.

Посилання на основну публікацію