Концепції ризик-менеджменту

Еволюція концепцій управлінь ризиками

Ставлення людства до ризику як до феномену змінювалося в часі, і відповідно до цих уявлень еволюціонували і концепції ризик-менеджменту.

Виділення управління ризиками в самостійну область менеджменту прийнято відносити до середини XX століття. Однак значного поширення управління ризиками отримало лише в 70-ті роки – в цей час з’явилися перші кваліфікації в сфері ризик-менеджменту і спеціалізовані організації, що надавали послуги з оцінки ризиків.

Через десятиліття управління ризиками стало поширюватися всередині організацій. Великі компанії почали створювати в рамках своєї структури підрозділу, основним завданням яких було скорочення страхових витрат за рахунок впровадження превентивних заходів для зниження ризиків. Ці підрозділи володіли всіма необхідними повноваженнями і здійснювали управління ризиками у відповідності зі своїми функціями.

Найбільшого поширення такий спосіб управління ризиками отримав в небезпечних і технічно складних галузях, так як саме там скорочення страхових витрат приносило організації істотну вигоду.

Широке поширення ризик менеджменту пов’язано з такими галузями, як:

  • важка промисловість,
  • транспорт,
  • енергетика.

Переломний момент в еволюції управління ризиками настав в 1990-і роки. У цей час більша увага стала приділятися різним видам ризиків – нематеріальним, комерційним, операційним, а також тим ризиковим ситуацій, ймовірність виникнення яких не дуже велика, а ступінь впливу на організацію вельми істотна. Великі компанії стали переносити акцент ризик-менеджменту зі страхування на реалізацію ризиків.

Зміна уявлення про ризик призвело до зміни концепції управління ризиками. Акцент в управлінні був перенесений на єдність, координацію в рамках організації. Ризик-менеджмент перейшов з-під контролю спеціалізованого підрозділу під управління вищого керівництва компанії. Інструменти і принципи такого єдиного управління ризиками стали інтегруватися в основну діяльність всієї організації.

Основною відмінністю нового етапу в еволюції ризик-менеджменту є перехід від скорочення ризику до його оцінки та оптимізації. Компанії усвідомили, що ситуації з високим рівнем ризику можуть мати як негативні, так і позитивні наслідки для компанії в залежності від їх реалізації. Управління ризиків в даний час націлена на оцінку ризику з точки зору загроз і можливостей і зводиться до спроб підвищити прибутковість компанії, використовуючи інструменти ризик-менеджменту.

Сучасний ризик-менеджмент є невід’ємною частиною бізнес-планування та процесу оцінки вартості організації.

Традиційна концепція управління ризиками

Розквіт традиційної концепції ризик-менеджменту доводиться на 80-і роки XX століття. У той період часу перелік ризиків, яким організація приділяла увагу в рамках своєї діяльності, був обмежений страхуються і фінансовими ризиками. Ризик-менеджмент був націлений на зниження страхових витрат компанії шляхом попередження виникнення ризиків.

Для управління ризиками всередині великих організацій створювалося спеціалізований підрозділ. Середній та малий бізнес здійснював функції ризик-менеджменту через вже існуючі департаменти – кожен відділ керував тими ризиками, які ставилися до його діяльності. При цьому витрати на ризик-менеджмент зростали, а його ефективність при прийнятті рішень падала, так як система не була узгоджена.

Традиційне управління ризиками не мало системного характеру. Відповідні заходи вживалися тоді, коли в них, на думку відповідного фахівця або відділу, виникала необхідність.

Концепція корпоративного ризик-менеджменту

Корпоративний ризик-менеджмент, на відміну від традиційного управління ризиками, націлений на облік максимальної кількості можливих ризиків і застосування безлічі різних методів та інструментів управління ними.

В рамках концепції корпоративного управління ризиками вся організація задіяна в цьому процесі. Ризик-менеджмент координується вищим керівництвом організації, а здійснюється силами всіх відділів. Кожен підрозділ і кожен співробітник бере безпосередню участь в управлінні ризиками в рамках своїх посадових обов’язків.

Корпоративна концепція управління ризиками називається також інтегрованої, так як ризик-менеджмент стає частиною всіх процесів організації. Управління ризиками в рамках цієї концепції здійснюється безперервно і включає в себе постійний облік ризиків і застосування інструментів управління ними.

Посилання на основну публікацію