Комунікативна функція менеджменту

Менеджмент і його функції

Функція менеджменту – це частина загального процесу управління організацією, є також певною і має конкретну мету.

Менеджмент тісно пов’язаний з поняттям «організація управління», вони нероздільні, так як і те й інше означає, що група управлінських функцій забезпечує повну взаємодію процесів організації господарської діяльності підприємства, а також взаємодія трудового колективу, інформаційних ресурсів і т.д.

Поняття комунікації

Комунікація – це передача інформації, а точніше її якості від однієї особи іншій (найчастіше можна застосувати до конкретної організації).

Чим вище якість передачі інформації, тим ефективніше робота підприємства і прийняте керівником рішення.

«Комунікативний простір» в організації

Також в організації існує так зване «комунікативний простір», яке характеризується динамізмом і керованістю, а також стійкістю і спонтанністю процесів, що протікають на підприємстві.

Якщо мова йде про «комунікативному просторі керівника», то тут мається на увазі характеристика персоналу, який оточує керівника і з яким він працює цілими днями, причому враховуються такі параметри як: соціально – культурна поведінка персоналу, етичні погляди і норми, цінності, творчі здібності і творча орієнтованість і т.п.

Комунікації на підприємстві

На підприємстві прийнята така класифікація понять «комунікація»:

  • Комунікація як загальне явище на підприємстві
  • Практичне спілкування (комунікація) керівництва з підлеглими або цілими відділами
  • Комунікація розглядається як одна з основних функцій менеджменту.

Напрямки, що характеризують основу комунікативної функції менеджменту:

  • Виявлення сутності та структури комунікації, як основоположної функції менеджменту, а також її особливостей і специфіки
  • Виявлення і аналіз всіх видів комунікацій, які існують на підприємстві
  • Виявлення та розгляд основних елементів функції комунікації, і її етапів, покладених в основу комунікації
  • Розгляд способів і можливостей реалізації цієї функції на практиці
  • Виявлення і аналіз помилок, які можливі при виконанні функції комунікації на підприємстві, а також труднощів при реалізації
  • Пропозиції щодо вдосконалення функції комунікації з метою оптимізації функцій комунікації на підприємствах.

Керівник організації ставить першочергове завдання для функції комунікації – забезпечити ефективний інформаційний обмін між головною ланкою управління (керівний склад), середньому і нижчою ланкою управління, а також налагодити процес комунікації із зовнішнім світом.

Критерій оптимізації функції комунікації означає організацію допомоги для існуючої комунікативної системи на підприємстві для досягнення наявних цілей у цього підприємства.

Для того щоб комунікативна система стала максимально ефективною, необхідно точно розуміти і визначати цілі організації, вони повинні бути відомі не тільки керівному складу підприємства, а й кожному підрозділу (служби), а найкраще і кожному співробітнику, також варто звернути активну увагу на підцілі підприємства , які сприяють досягненню спільної мети організації.

Для виконання підцілей необхідно чітко розподілити ступінь і рівень робіт, які повинні виконувати співробітники для досягнення цих підцілей і в підсумку кінцевих цілей організації. В даному випадку також не треба забувати і про систему ефективного контролю за виконанням даних операцій.

Посилання на основну публікацію