Компетенції: оцінка, розвиток

У чому суть поняття «компетенція»?

 • Від професійно-ділових якостей співробітників безпосередньо залежить продуктивність організації. Ці якості і відповідність займаній посаді також відомі як компетенція.
 • Компетенція – це індивідуальна здатність фахівця вирішувати чітко позначений перелік професійних завдань.
 • Для кожного фахівця існує окремий рівень компетентності, адже для кожної професії передбачено різний перелік завдань і ділових якостей.

Чи варто говорити, що компетенцію найманих співробітників варто регулярно оцінювати. Причому робити це треба не тільки при прийомі на роботу, а й після закінчення певного терміну професійної діяльності, для того щоб зрозуміти, наскільки виріс підлеглий як професіонал, або розвитку ніякого не спостерігається?
види компетенцій

Теоретично компетенції бувають наступних видів:

 • 1) Навчально-пізнавальна компетенція – це сукупність тих умінь і навичок, які співробітник розвинув в собі завдяки пізнавальності. Наскільки в ньому розвинені навички цілепокладання, дій в нестандартних ситуаціях, планування, аналізу, самооцінки професійної успішності.
 • 2) Інформаційна компетенція – це навики самостійного пошуку, аналізу, відбору, обробки і передачі необхідної інформації.
 • 3) Комунікативна компетенція – це вміння взаємодіяти з оточуючими людьми і працювати в команді. Примірка на себе різних соціальних ролей і ін.

Оцінка компетенцій співробітників

Оцінка компетенцій – це процес визначення пріоритетних професійних якостей, необхідних для ефективної роботи співробітників, їх аналіз, діагностика, підрахунок і формування планів розвитку працівників.

Оцінку компетенцій прийнято визначати методом проведення спеціальних HR-тестів і рішення кейсів. За підсумками оцінки компетенції є можливість отримати відповіді на наступні питання:

Наскільки ефективно підлеглі справляються зі своїми посадовими обов’язками?
Чи відповідає рівень знань і кваліфікації співробітників поставленим цілям і завданням?
Які методики навчання або тренінги можуть допомогти персоналу для їх розвитку?
Як мотивувати співробітників на результативну роботу?

Які методи оцінки персоналу використовуються для формування моделі компетенції?

Для оцінки компетенції використовують такі методи:

 • 1) створення певних бізнес-ситуацій, що зустрічаються в щоденній практиці, їх експертна оцінка.
 • 2) структуроване спеціальним чином глибинне інтерв’ю, що доповнюється елементами самооцінки співробітника.
 • 3) Визначення поведінкового портрета співробітника (успішність, відображення необхідних якостей і характеристик, притаманних кожному опитуваному).

Основні джерела розвитку компетенції.

Після точного визначення рівня компетенції кожного із співробітників прийнято складати план і методику підвищення цього рівня, його розвитку.

Найпоширеніші методи розвитку компетенції:

 • 1) Навчання на робочому місці, без відриву, на досвіді інших.
 • 2) Виконання спеціальних розвиваючих завдань, націлених на підвищення рівня компетентності.
 • 3) Участь у тренінгах та семінарах, читання спеціальної літератури.
 • 4) Рішення практичних спільних завдань в динамічному режимі, для розвитку навичок взаємодіяти в команді.
Посилання на основну публікацію