Командний коучинг

Сутність командного коучингу

Командний коучинг – це формат роботи в групі, націлений на активізацію потенціалу всіх членів групи для досягнення певних цілей.

В ході сесій група, в основному нею є співробітники одного департаменту, керівники і т.д., за допомогою тренера або коуча переглядає існуючу дійсність на предмет ефективності та знаходить слабкі місця, які потребують зміни.

У разі командного коучингу учасники команди самостійно намічають список завдань, а також вибирають шляхи їх вирішення. Роботу коуча полягає в керівництві процесу і необхідної підтримки та допомоги.

Коли слід проводити командний коучинг?

Існує безліч ситуацій, коли такий тренінг необхідний для команди. Слід навести приклади таких ситуацій:

 • Команда характеризується відсутністю єдиною думкою, баченням або сприйняттям завдань, які необхідно вирішити на спільній основі
 • Існує потреба у формуванні місії для стимулювання команди
 • Відсутня згуртованість серед співробітників компанії
 • Мають місце конфліктні ситуації, які сильно заважають досягненню продуктивності
  Немає умов для виконання спільних поставлених цілей, так як працівники «тягнуть ковдру кожен на себе»
 • Помітно відсутність мотивації серед колективу
 • На поточний момент існують важливі для компанії цілі, для досягнення яких необхідна злагоджена робота команди
 • Для співробітників необхідно зрозуміти суть відповідальності за результат і прищепити подібну культуру в компанії
 • Зв’язок між відділами або всередині департаментів утруднена
 • Факт того, що співробітники не залучені в процес роботи, заважає досягненню результатів

Результати командного коучингу

Залежно від ситуації і від поставлених цілей для коучингу, результати сесій абсолютно різні. Але є можливість перерахувати так звані типові результати, яких в основному домагаються учасники в процесі такого виду коучингу. Серед них можна виділити наступні:

 • Виникнення спільного бачення, яке стимулює працівників на ефективність і продуктивну роботу
 • Визначення загальних цінностей
 • Поліпшення ступеня задоволеності, а також поліпшення ставлення серед співробітників
  Зменшення конфліктності в компанії
 • Визначення чіткої стратегії і плану дій, відповідно до такої стратегії
 • Збільшення ефективності роботи компанії в цілому
 • Збільшення ступеня залученості членів групи
 • Виникнення нових ідей і підходів

Важливі аспекти командного коучингу

У наш час на ранці провайдерів коучингу існує безліч гравців, і компанії досить нелегко підібрати якісного коуча для конкретної проблеми. Для того, щоб зробити вибір безпомилково, організація повинна звернути свою увагу на кілька аспектів при прийнятті такого рішення. Серед таких важливих аспектів можна виділити наступні:

Необхідність початкової діагностики проблеми для того, щоб з’ясувати, чи достатні знання коуча в певній проблемі. Такий вид тренінгу не завжди підходить компанії, і професіонал своєї справи повинен провести якісну діагностику проблем і поставлених завдань, щоб визначити, чи дійсно його допомога потрібна і в силах він допомогти компанії.

Відмінність командного коучингу від звичайного тренінгу. Грань між двома форматами роботи дуже тонка, і компанії слід точно визначити, що саме пропонує провайдер. А саме дізнатися про ті техніки і технології, які будуть використані під час сесії, і які зможуть принести потрібні результати.

Перевірка наявності сертифікацій у провайдера коучингу

У разі, якщо при першій же зустрічі провайдер може стверджувати, що всі необхідні цілі будуть досягнуті, то такий підхід вважається непрофесійним. Всі цілі і можливий план дій буде розглянуто в процесі сесій.

Посилання на основну публікацію