Ключова компетенція: визначення

Виникнення терміна «ключова компетенція»

Термін «ключові компетенції» став широко відомий після публікації робіт Г. Хемел і К. Прахалад. Вони дають йому два визначення.

 1. Перше – це «навички та вміння, які дозволяють компанії надавати споживачам фундаментальні вигоди».
 2. Друге – набір умінь і технологій, накопичені організацією знання і досвід, які стають основою успішної конкуренції.

Компетенція компанії з’являється в результаті тривалої роботи, ретельного відбору персоналу, накопичення необхідних знань і навичок, організації колективної праці для досягнення високої продуктивності.

Коли всі ці показники сягають досить високого ступеня, можна говорити про те, що компанія перейшла на більш високий рівень якості, тому що при колишніх витратах знання і досвід трансформувалися в справжню компетенцію, перетворилися в конкурентну спроможність, яку помітили споживачі.

Особливості ключових компетенцій

Конкретна ключова компетенція завжди індивідуальна, тому що присутній тільки в рамках однієї бізнес-системи з властивим тільки їй індивідуальним набором ресурсів і здібностей.

Ключовими компетенціями для компанії можуть стати:

 • – знання потреб ринку і вміння регулярно отримувати це знання;
 • – здатність реалізувати на практиці пропозиції, необхідні ринку;
 • – здатність постійно нарощувати і розвивати свою ключову компетенцію.

Ключові компетенції створюються за рахунок якісного управління трудовими ресурсами, базами знань і інтелектуальним капіталом, а також за рахунок координації та об’єднання зусиль робочих груп, підрозділів і зовнішніх партнерів. При цьому компетенції компанії повинні бути гнучкими, щоб забезпечити відповідність будь-яким вимогам ринку.

Конкурентна перевага

На сьогоднішній день стандартні компетенції мають більшість компаній, тому вони не можуть стати запорукою успішної діяльності.

Для успішної конкуренції необхідно сформулювати ключову унікальну компетенцію, яка дозволить компанії, по-перше, вирішувати завдання, недоступні для більшості інших гравців ринку, по-друге, встановити новий стандарт діяльності в галузі і тим самим забезпечити конкурентну перевагу.

Під конкурентною перевагою розуміється сукупність характеристик компанії, яка дозволяють при менших, ніж у конкурентів, витрати випускати товари, які мають для споживача більшу цінність. Існує безліч способів досягнення конкурентної переваги, серед яких пропозиція якісних товарів або послуг за низькими цінами, високоякісних товарів за високими цінами, товарів з оптимальним поєднанням ціни, якості, споживчих властивостей, рівня обслуговування і т.д.

Фактори, що формують конкурентну перевагу

Фактори, здатні забезпечить конкурентну перевагу, підрозділяються на внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх відносяться:

 • – ефект масштабу;
 • – ефект досвіду;
 • – ефект концентрації;
 • – ефект ресурсозберігаючих технологій;
 • – ефект синергії;
 • – ефект вертикальної інтеграції.

До зовнішніх відносяться:

 • – вдосконалення складових ланцюжка цінності по Портеру;
 • – вдосконалення сегментування ринку;
 • – вдосконалення складових розширеної концепції товару.

Переваги ключових компетенцій

Ключова компетенція має такі переваги:

 • – значима для споживачів, які готові платити за компетенцію як за більшу частину одержуваної цінності;
 • – здатна змінюватися і підлаштовуватися під нові вимоги ринку;
 • – унікальна, мало ймовірно, що її зможуть повторити конкуренти;
 • – заснована на знаннях, а не на збігу обставин;
 • – пов’язана з декількома видами діяльності або продуктами;
 • – актуальна, тому що відповідає стратегічним прагненням ринку і компанії;
 • – дає можливість партнерства для створення нової ключової компетенції;
 • – ясність і доступність формулювання компетенції дає можливість для однозначного тлумачення.
Посилання на основну публікацію