Класифікація функцій управління персоналом

Основні функцій управління персоналом

 • Пошук, найм і навчання персоналу.
 • Оцінка персоналу.
 • Підтримка морально-психологічного клімату в колективі, створення умов для більш ефективного використання потенціалу персоналу та його винагороду.
 • Гарантія соціальної відповідальності перед усіма співробітниками.
 • Аналіз і планування кадрового потенціалу.
 • Мотивація персоналу.
 • Оцінка і навчання персоналу.
 • Адаптація працівників до організаційних нововведень.
 • Підтримка комфортних соціальних умов і вирішення питань в частині індивідуальної психологічної сумісності кожного співробітника.

Процес набору персоналу

В процесі набору персоналу керівнику слід вирішити ряд питань в частині того, скільки працівників потрібно і які основні вимоги пред’являються до потенційних кандидатів, які основні джерела пошуку персоналу з заданими вимогами і яким чином оцінити ефективність роботи прийнятих співробітників.

Оцінка персоналу

За допомогою оцінки персоналу менеджмент організації оцінює не тільки потенціал і характер співробітника, але і якість виконання ним його трудових обов’язків. В ході оцінки персоналу повинні бути отримані відповіді на такі питання:

 • чи готовий працівник до виконання обов’язків.
 • чи існують можливості підвищення співробітників на посаді.
 • чи може працівник досягти поставлені перед ним керівником мети.

Розвиток сприятливого морального клімату

Злагоджена робота трудового колективу – основа успішної діяльності організації в цілому. Існує ряд ознак, що дозволяють оцінити ступінь сприятливості морально-психологічного клімату:

 • довіру і одночасно з цим вимогливість один до одного;
 • наявність доброзичливої ​​та ділової критики;
 • обізнаність членів колективу в частині його завдань і стану справ при їх виконанні;
 • свобода вираження власної думки про питання, які зачіпають весь колектив;
 • терплячість в частині вираження власної думки іншими колегами;
 • ознаки емоційної включеності, наявність взаємодопомоги.
 • прийняття на себе відповідальності за стан організаційних справ кожним співробітником.

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу – один з найважливіших чинників успіху будь-якої компанії. Прийнято виділяти такі типи мотивації: матеріальну, психологічну, соціальну. Таким чином, мотивація виражається не тільки у формі грошових бонусів, але і в морально-психологічних і організаційні заходи.

Навчання персоналу

Навчання персоналу – найважливіша функція управління персоналом. Існують наступні види навчання:

 • Підготовка персоналу – це організоване навчання кваліфікованого персоналу в різних областях діяльності людини.
 • Підвищення кваліфікації – це навчання співробітників з метою вдосконалення їх роботи, а отже, з метою підвищити рівень успішності і організації в цілому.
 • Перепідготовка персоналу це навчання персоналу для освоєння їм нових знань.

Створення комфортних соціальних умов в колективі

Ця функція управління персоналом важлива, перш за все, тому що саме від колективу і його сприйняття конкретним співробітником залежить якість роботи останнього. Наприклад для новачка, які в колективі «не прижився», складно розраховувати на успішну роботу в подальшому, незважаючи на його професійні навички. Таким чином, не можна заперечувати сильний вплив колективу надає на кожного конкретного співробітника окремо і в цілому.

Існує ряд показників, що характеризують ступінь «комфортності» соціальних умов всередині колективу:

 • показник плинності персоналу;
 • коефіцієнти продуктивності праці;
 • наявність шлюбу або затримок при виконанні роботи;
 • наявність прогулів і запізнень;
 • наявність претензій і скарг від співробітників або клієнтів;
 • надмірна акуратність або недбалість при зверненні обладнанням, часті перерви в роботі.
Посилання на основну публікацію