Класифікація ділових нарад

У менеджменті класифікують ділові наради за такими ознаками:

 • за призначенням;
 • по частоті проведення;
 • за кількістю учасників;
 • за ступенем стабільності складу учасників;
 • за належністю.

Розглянемо особливості кожного з них.

Класифікація за призначенням

 • Виробляють і приймають рішення – такі наради мають на меті вирішення конкретної організаційної проблеми або завдання і часто проводяться в форматі мозкового штурму. У нараді, націленому на прийняття рішення, можуть брати участь як менеджмент організації та інші особи, які приймають рішення, так і рядові співробітники, діяльність яких пов’язана з вирішуваною проблемою;
 • Роз’яснюють завдання по реалізації прийнятих рішень – сутність таких нарад зводиться до пояснення керівництвом прийнятих рішень співробітникам, які будуть займатися їх реалізацією. Іноді в рамках таких ділових нарад відбувається уточнення прийнятих рішень з урахуванням думки виконавців, які бачать ситуацію з іншого боку;
 • Підводять підсумки – на таких ділових нарадах прийняті і виконані раніше рішення отримують оцінку, обговорюється робота виконавців рішення і аналітиків, його підготували. На підсумкових нарадах керівництво організації може преміювати працівників за результатами закінчення проекту або застосувати до них штрафні санкції;
 • Оперативні – такі наради ще називаються «летючки», в процесі яких вирішуються поточні питання, що виникають у співробітників в процесі діяльності, відбувається розподіл обов’язків з того чи іншого проекту і доповідаються керівництву проміжні результати роботи.

Класифікація за частотою проведення

 • Разові наради – зазвичай проводяться у зв’язку з настанням певної події або виникненням несподіваною проблемної ситуації і націлені на її дозвіл;
 • Регулярні або періодичні – в рамках планових нарад відбувається взаємодія менеджменту організації з її співробітниками і вирішення поточних проблем, а також здійснюється проектне планування.

Класифікація за кількістю учасників

 • Вузький склад (менше 5 осіб) – вузьким складом проводяться наради всередині керівного складу організації, на яких вирішуються важливі для її діяльності стратегічні питання, а також проектні наради, в яких беруть участь співробітники, безпосередньо зайняті вирішенням обговорюваної проблеми;
 • Розширений склад (до 20 осіб) – в рамках розширених нарад менеджмент взаємодіє зі співробітниками компанії або здійснюється взаємодія співробітників між собою, при цьому відбір для участі в нараді проводиться на підставі приналежності співробітника до групи, зайнятої вирішенням конкретної обговорюваної проблеми;
 • Представницькі наради (понад 20 осіб) – найчастіше проводяться як спосіб розмови топ-менеджменту організації з рядовими співробітниками з метою донесення ідей і рішень стратегічного рівня.

Класифікація за ступенем стабільності складу учасників

 • З фіксованим складом – наради з фіксованим складом можуть бути зустрічами топ-менеджменту або нарадами проектної групи, в яких на постійній основі беруть участь одні й ті ж співробітники, зайняті вирішенням однієї і тієї ж проблеми;
 • З запрошеними по спеціально складеним списком – список учасників наради складається за принципом їх причетності до вирішення обговорюваної в рамках наради проблеми;
 • Комбіновані – ділові наради з постійним складом учасників, наприклад, зустрічі проектної групи, іноді потребують в думці з боку і можуть запросити до участі експерта в особі топ-менеджера організації.

Класифікація за належністю

 • Наради громадських організацій – націлені на вирішення тієї чи іншої проблеми соціуму, можуть припускати залучення до участі сторонніх експертів і громадських діячів;
 • Адміністративні – націлені на вирішення проблем в області менеджменту компанії, організації рутинної праці або проектної роботи;
 • Наукові та науково-технічні – пов’язані з розробками нового виду продукції або послуг;
  Комбіновані.
Посилання на основну публікацію