Кланова організаційна культура

Загальне уявлення про організаційну культуру

Організаційна культура покликана організувати сприятливе середовище між співробітниками. Під вплив організаційної культури потрапляє, в результаті вчинки колективу і керівника. Розглянемо структуру організаційної культури.

У структуру організаційної культури входять:

 • дисципліна
 • Культура спілкування
 • Динаміка і адаптивність до інновацій
 • стиль менеджменту
 • Рівні самоорганізації співробітників
 • Загальноприйняті норми поведінки

Елементи організаційної культури підприємства повинні забезпечити адекватну поведінку співробітників у зовнішній і внутрішньому середовищі. Дані елементи створюють в загальному обсязі основну конкурентну перевагу. Колектив повинен працювати швидко, якісно і злагоджено, формуючи єдиний організм. Якщо співробітники працюють як єдина команда, шанобливо ставляться один до одного, то у них формуються загальна система цінностей і цілей.

Розглянемо рівні організаційної культури.

Рівні організаційної культури

 • Початковий рівень – рівень обслуговуючого персоналу і більшої частини колективу – стартовий рівень організаційної культури.
 • Проміжний рівень – рівень керівників підрозділів і відділів
 • Вищий рівень організаційної культури – рівень вищого керівництва підприємства

Види організаційної культури

 • Кланова організаційна культура
 • Організаційна культура, заснована на творчості
 • Організаційна культура з високою ієрархічністю
 • Ринкова організаційна культура

Кожен вид з представлених організаційних культур відрізняється від іншого. У кожного є свої специфічні особливості. Розглянемо кожну з них більш детально. Почнемо з розгляду Організаційною культури, заснованої на творчості.

Організаційна культура, заснована на творчості

Організаційна культура, заснована на творчості, пов’язана з високим ступенем підприємницького ризику. Колектив націлений на досягнення успіху і готовий подолати будь-які труднощі. Керівники таких колективів готові до ризику, інновацій та досягнення будь-яких цілей. Керівник заохочує творчість співробітників, ініціативу, готовність до ризику і експериментів. Ризик співробітників виправданий тим, що попереду організацію чекає понад прибуток. Такі колективи поширені на підприємствах творчого аспекту діяльності, а також інноваційних підприємствах. Перейдемо до розгляду організаційної культури з високою ієрархічністю.

Організаційна культура з високою ієрархічністю

Даний вид організаційної культури характерний для організації з високою бюрократичної спрямованістю. Організаційна культура дуже формальна і структурована. Співробітники і керівник в своїй діяльності повністю виключають творче начало, спираючись на бюрократію і систему. Заохочуються дії співробітників, які повністю відповідають протоколу. Порушення не допускаються. Відхилення від статуту і правил практично не можливо. Перейдемо до розгляду ринкової організаційної культури.

Ринкова організаційна культура

Ринкова організаційна культура створена для твердих керівників. Мета даного виду культури – досягнення поставлених завдань. У підприємств, які вибирають таку організаційну культуру сильні конкуренти, а співробітники змагаються один з одним за увагу керівника. Колектив прагне зробити все можливе для того, щоб досягти комерційного успіху і фінансового благополуччя. Перейдемо до розгляду кланової організаційної культури.

Кланова організаційна культура

Кланова організаційна культура характеризується практично сімейної атмосферою в колективі. Співробітники сприймають один одного як сім’я, живуть спільними інтересами. Авторитет керівника не заперечується. Керівник акцентує увагу на розвиток співробітників і підприємства. Прогнози розвитку робляться на довгострокову перспективу.

Посилання на основну публікацію