Кількісна оцінка управлінських рішень

Ефективність управлінської діяльності

Ефективність управлінської діяльності можна визначити за допомогою оптимального функціонування керованої системи і самого процесу управління.

Прийнято вважати, що ефективність управління – це результативність будь-якої конкретної керуючої системи, що відбивається в різних показниках об’єкта управління і самої діяльності в процесі управління. Кількісну оцінку ефективності управлінських рішень важко здійснити через специфічних особливостей праці в сфері управління.

Ці труднощі полягають у тому, що:

  • Управлінська праця та робота з розробки та прийняття рішення є творчою, що важко піддаються нормуванню та обліку через різних психічних і фізіологічних можливостей людини,
  • Фактичний результат, як витрати по реалізації конкретного рішення, не завжди враховуються кількісно, ​​через відсутність відповідних систем документації,
  • Реалізація рішення пов’язана з певними соціальними та психологічними результатами, які дуже складно висловити кількісно,
  • Результати реалізації рішень відображаються за допомогою діяльності колективу організації в цілому, в якій важко виділити відсоток витрат управлінської праці,
  • Ускладненість оцінки ефективності рішень і тимчасові чинники,
  • Відсутність поточного контролю в процесі реалізації рішення,
  • Ускладненість кількісного вираження якісної сторони прийняття рішень.

В результаті відбувається ототожнення результатів праці розробників рішення з виконавцями, на яких спрямовується управлінський вплив.

Кількісна оцінка управлінських рішень

Причини, які ускладнюють кількісну оцінку управлінського рішення, є досить широкими. Але, незважаючи на це, теорія і практика управління виробила деякі методологічні підходи в проведенні кількісної оцінки управлінських рішень.

Управлінське рішення, яке реалізується у вигляді інформації, здатне формувати умови для випуску будь-якої продукції (товар, послуга, інформація або знання).

Крім того, до стадії конкретної реалізації управлінського рішення може статися ще безліч операцій в процесі управління і виробництва, кожна з яких здатна надати як позитивне так і негативний вплив на остаточний результат діяльності підприємства. З цієї причини пряму вартість додаткового продукту, що виражається в прибутку від реалізації управлінських рішень, розрахувати важко.

Витрати для підготовки та реалізації управлінських рішень легко представляються за допомогою калькуляції витрат. Позитивний економічний ефект від процесу виробництва і реалізації товару, безсумнівно пов’язаний з позитивними економічними ефектами від прийняття управлінського рішення.

З усіх відомих методів в оцінці ефективності управлінських рішень найчастіше застосовуються такі методи:

  • Метод непрямого зіставлення різних варіацій
  • Метод, заснований на кінцевих результатах,
  • Метод, заснований на безпосередніх результатах діяльності компанії.

Всі ці методи дають можливість оцінити результати деякого діапазону, не претендуючи при цьому на сувору точність.

Посилання на основну публікацію