Кадровий консалтинг

Подання про кадровий консалтинг

Складні економічні та соціальні ситуації, що виникають в сучасному суспільстві, вимагають від сучасного керівника адекватної реакції. Управління персоналом і кадровий консалтинг приносять стійкість і стабільність. Кадровий консалтинг спрямований на досягнення стабільності за рахунок виявлення резерву персоналу. Застосування кадрового управління та консультування дозволяють виявити переваги та недоліки колективу. Не всі керівники володіють достатньою кількістю знань і необхідним досвідом. Їм потрібна допомога кваліфікованого фахівця в кадрових питаннях. Розглянемо ключові завдання кадрового консалтингу.

Завдання кадрового консалтингу

 • Прагнення до бездоганній якості управління персоналом
 • Орієнтація на інтереси суспільства, підприємства, співробітників
 • Поліпшення технології кадрового менеджменту
 • Ефективна взаємодія з клієнтами
 • Виявлення перспективних напрямків розвитку

Керівник повинен управляти підприємством. Його цікавлять всі сфери діяльності підприємства і співробітників. Для того, щоб бізнес приносив прибуток необхідно взаємодіяти зі співробітниками. Найчастіше, виникають ситуації, при яких керівник не може адекватно реагувати, виключаючи емоції. Для того, щоб ефективно управляти персоналом, керівник може вдаватися до допомоги консультантів.

Функції кадрового консалтингу

 • Підвищення якості управління персоналом
 • Формування ефективної взаємодії
 • Аналіз ефективності роботи підприємства
 • Планування кадрового розвитку
 • Зниження витрат
 • Оцінка конкурентних переваг колективу
 • Виявлення лояльних клієнтів
 • Розширення клієнтської бази

Кадровий консалтинг – це не тільки консультування. Це цілий комплекс заходів щодо підвищення ефективності персоналу, виявлення його перспектив і недоліків. Кожен колектив як живий організм. Він володіє великою кількістю особливостей і індивідуальним характером. Ефективний керівник знає особливості свого колективу і намагається впливати не його. Найчастіше, консалтинг проводиться після детального аналізу. Розглянемо практичний приклад.

Припустимо, керівник володіє фінансовим підприємством. Його співробітники добре працюють, але керівник сумнівається в їх ефективності. Він знає його особливості та потенціал. Оскільки керівник не зміг виявити проблему самостійно, то він вирішив запросити кадрового консультанта. Після побіжного огляду, кадровий консультант запропонував встановити камери відео фіксації. Переглянувши відео, керівник був дуже здивований. Виявляється, під час обіду в залі операції залишається тільки один фахівець, а все решта знаходяться в підсобному приміщенні і не працюють. Консультант запропонував розподілити перерви для персоналу таким чином, щоб три людини працювали і тільки один відпочивав. Ефективність роботи істотно збільшилася.

Методи індивідуального консультування співробітників

 1. Індівідуальнпбесіда з кожним співробітником, побудована у вигляді діалогу;
 2. Проведення прямого усного або письмового опитування;
 3. Метод співбесіди;
 4. Проведеннятестування ;
 5. Методи спостережень;
 6. Методи коучингу;

Види кадрового консалтингу

 • Реорганізація кадрового управління
 • Розгляд практичних прикладів ефективної взаємодії
 • Застосування аутсорсингу 
 • Впровадження механізмів управління якістю
 • Застосування коучингу
 • ​​Застосування мотивації
 • Кадрове планування та аутсорсинг

Будь-який вид кадрового консалтингу доступний для керівника. Кадровий менеджер або консультант повинен вивчити персонал і керівника, зрозуміти їх особливості. Найчастіше, очікування керівника завищені або обраний невірний метод управління. При усуненні виявлених проблем, вони швидко усуваються. В даному випадку, персонал працює більш ефективно і показує хороші результати

Посилання на основну публікацію