Кадрове забезпечення управлінських рішень

Управлінські рішення в діяльності підприємця

Управлінська діяльність будь-якого керівника будується на декількох найважливіших елементах, це визначення цілей, прогнозування, планування, мотивування, організація, контроль і багато інших. Вони все однаково рівні, однак, найбільш істотним аспектом роботи будь-якого керівника є функція прийняття управлінських рішень. Це пов’язано з тим, що частину своїх повноважень керівник цілком може передати своїм підлеглим, в той час як функцію прийняття рішень делегувати, таким чином, не вийти, тому що керівник відразу втратить контроль, можливість управляти і перестане бути керівником в цілому.

Функцію прийняття рішень дуже важко стандартизувати і звести до певного набору алгоритмів.

У зв’язку з цим, роль суб’єктивних, психологічних факторів в ній вкрай велика. В силу таких обставин функція прийняття рішення є предметом вивчення, як теорії управління, так і психології. Саме функція прийняття рішень змушує відчути суть управління, яка полягає не стільки в науці, скільки є мистецтвом.

Функції кадрової політики

Кадрова політика являє собою систему певних заходів спрямованих на управління персоналом, прийнята керівництвом і діюча в організації. Розвиток організації постійно вимагає реалізації великого числа функцій управління персоналом, цього і служить кадрова політика. Вона містить в собі:

 • функції планування потреби в співробітниках,
 • набір і адаптацію нових,
 • звільнення з різних причин,
 • просування перспективних співробітників,
 • навчання та перекваліфікацію.

Об’єктом кадрової політики є персонал організації (кадри) є вирішальним фактором виробництва і першої продуктивною силою. Від кваліфікації, знань, досвіду і професійної підготовки співробітників в значній мірі залежить ефективність виробництва. Завдання кадрової політики може бути вирішена різними способами. Це і звільнення, і скорочення співробітників, а також використання їх на невластивих роботах, набір з боку і перенавчання співробітників, набір додаткових або більш раціональний розподіл наявних співробітників.

Кадрова політика при виборі шляхів вирішення завдань відштовхується від:

 • вимог виробництва,
 • фінансових можливостей підприємства,
 • стратегій розвитку,
 • кількісних і якісних характеристик персоналу і їх зміни в перспективі,
 • ситуації на ринку праці,
 • попиту на персонал з боку конкуруючих структур,
 • вимог трудового законодавства.

Кадрова політика повинна бути максимально тісно пов’язаної зі стратегією розвитку підприємства і можливими управлінськими рішеннями. Вона повинна бути гнучкою з одного боку і стабільної з іншого. Вона повинна бути економічно обгрунтованою, оскільки підготовка кваліфікованої робочої сили пов’язана з певними витратами. Вона повинна забезпечувати індивідуальний підхід до кожного співробітника підприємства. Підводячи підсумок можна сказати, що кадрова політика повинна приносити не тільки бажаний економічний ефект, а й соціальний.

Оцінка кадрової політики

Кадрова політика будується від підприємства, його положення на ринку. Розмірів і багатьох інших факторів. Щоб дати відповідну оцінку кадровій політиці і зрозуміти наскільки сильно, вона допомагає або заважає в прийнятті управлінських рішень потрібно оцінити ряд факторів. До них відносяться безперервність пошуку нових співробітників на ринках праці, якість цього підбору і подальшого їх навчання, якість і соціальна спрямованість програм адаптації, програми підтримки співробітників, політика навчання персоналу і багато іншого.

Посилання на основну публікацію