Ієрархія принципів організації

Поняття принципів в організаціях

Принципи організації представляють собою певні об’єктивні правила, які діють в організації, і що випливають із законів компанії, які є їх розширенням, деталізацією під впливом практичного управління.

Сучасні системи принципів управління компанією склалися тільки до кінця двадцятого століття. Вчені розділили всі принципи на три групи:

 • загальні,
 • приватні,
 • ситуаційні.

Така ієрархія принципів управління компанією досить умовна, але дозволяє провести упорядкування.

Загальні принципи

До загальних принципів належать:

 • принцип зворотного зв’язку,
 • принципи розвитку,
 • принцип конкуренції,
 • принцип доповнюваності,
 • принцип мети і ресурсів,
 • принцип розпорядження і підпорядкування,
 • принцип співвідношення ефективності і економічності,
 • принцип поєднання централізації і децентралізації управління,
 • принципи прямо точності,
 • принципи ритмічності,
 • принципи синхронізації.

Принцип розвитку полягає у незворотному направленому зміні організації. Відповідно до закону про перехід кількісних змін у якісні, що виникають в компанії невеликі зміни у функціях і структурі ведуть до якісних структурних та функціональних змін, тобто компанія стає інший – розвивається.

Розвиток буває двох форм:

 • еволюційна,
 • революційна.

Принцип конкуренції полягає в тому, що життєздатність компанії залежить від рівня розвитку в ній змагальних і конкурентних засад, адже тільки в такому випадку виявляються результативні шляхи використання організаційних ресурсів, соціально-економічного розвитку.

У компанії одночасно існують, як об’єктивні, стійкі, організовані і прогнозовані процеси, так і випадкові, нестійкі, стихійні, мимовільні і непрогнозовані процеси. Вони доповнюють один одного і спрацьовує діалектичний принцип додатковості, який забезпечує розвиток організації.

Якщо фірма хоче досягти успіху, то процеси досягнення її головних цілей повинні забезпечуватися необхідними ресурсами в потрібній кількості і своєчасно. Цей принцип реалізується автоматом при використанні програмно-цільового підходу, якщо при постановці цілей, формулюванні завдань визначаються засоби, методи, а також терміни їх виконання із зовнішнім і внутрішнім контролем.

Принцип відповідності підпорядкування і розпорядження полягає в тому, що для будь-якого працівника компанії повинні бути:

 • один лінійний керівник;
 • довільну кількість керівників функціональних.

Ефективність виробництва – це відношення результатів праці до витрат в порівнянних поняттях. Економічність виробництва – це відношення поточних витрат до витрат попереднім, які понесені для отримання результату рівноцінного.

Суть принципу відповідності ефективності виробництва і економічності – це коли для кожної компанії має бути знайдено своє оптимальне співвідношення ефективності і економічності.

Принцип оптимального поєднання централізації з децентралізацією управління полягає в тому, що для компанії необхідно знайти індивідуальне оптимальний розподіл за рівнями управління управлінських функцій.

Принцип прямо точності дотримується, коли виробничі, інформаційні, соціальні процеси в компанії йдуть до мети найкоротшим шляхом з униканням додаткових витрат і спотворень.

Виробничі, інформаційні, соціальні процеси в компанії повинні йти до мети з певною заданою ритмічністю протягом заданих часових проміжків. Таким чином забезпечується узгодженість трудових операцій протягом технологічного циклу.

Приватні принципи

Дані принципи реалізуються в певній сфері діяльності. До цього виду принципів відносяться:

 • виділення головного,
 • відповідність,
 • енциклопедичність,
 • повнота,
 • системність,
 • стандартизація,
 • своєчасність інформації,
 • планування,
 • координація,
 • включення.

Ситуаційні принципи

Даний вид принципів реалізується в певному виді діяльності і до нього ставляться:

 • професіоналізм;
 • досвід роботи в певній сфері бізнесу;
 • здатність вирішувати глобальні проблеми і невеликі завдання;
 • вміння взаємодіяти в рамках колективу;
 • готовність до вирішення складних проблем;
 • індивідуальна відданість справі і компанії;
 • вміння працювати самостійність;
 • рішучість і чіткість в підборі персоналу;
 • повчання-правила.
Посилання на основну публікацію