Ієрархія цінностей організації

Кожна організація створюється для досягнення конкретних цілей, зазвичай, це отримання прибутку. Однак, в процесі функціонування організації її власники розуміють, що вона являє собою багатоцільову систему. Це не тільки інструмент їх соціального зростання і фінансового збагачення, а й спосіб служіння іншим людям. Носії цілей організації, крім її власників, це працівники, менеджери, споживачі, постачальники, конкуренти, органи влади та суспільство в цілому. Так, поступово цілі бізнес-організації отримують своє вираження на основі інтересів різних груп впливу, представники яких, самі того не усвідомлюючи, проектують свої цінності на дану компанію.

Класифікація цінностей організації

Цінності організації класифікуються наступним чином:

  • цінності порядку – дисципліна, пунктуальність, керованість, безпеку, стабільність, відповідальність.
  • цінності розвитку – інноваційність, прагнення до нового, конкурентність, проактивність, синергія, якість, орієнтація на споживача, професіоналізм, ринкове лідерство, цілеспрямованість.
  • цінності відносин – взаємна обов’язковість, командність, довіру, безконфліктність, змагальність, лояльність, доброзичливість, поважність, демократизм, відкритість, гідність, чесність.
  • цінності благополуччя – прибутковість, здоров’я, безпеку, добробут, освіта, комфорт, цікава робота.
  • цінності соціальні – суспільна користь і відповідальність.

Побудова ієрархії цінностей організації

Побудова ієрархії цінностей є більш практичним підходом до систематизації, так як ця ієрархія – дієвий інструмент для розробки ідеології фірми в подальшому.

Багато в чому, ієрархія цінностей фірми відповідає піраміді потреб Маслоу, оскільки кожна організація є живим організмом, який народжується, розвивається і живе за однаковими законами.

Ієрархія цінностей представлена ​​трьома рівнями.

На першому рівні ієрархії – базові цінності, які потрібні для виживання організації і відповідають рівню первинних потреб в піраміді Маслоу. Цінності цього рівня представлені:

  • керованість – стійкість, порядок і передбачуваність роботи підприємства. Необхідно приймати якісні управлінські рішення, чітко і повно їх реалізовувати. Організація повинна бути здатна адекватно і оперативно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.
  • якість – це здатність вирішувати проблеми і задовольняти потреби клієнтів, персоналу, постачальників, власників, органів влади. У разі, якщо вимоги цих зацікавлених груп не будуть виконані, то фірма вижити не зможе, так як саме ці групи є джерелами ресурсів, необхідних для підприємства.
  • розвиток, що припускає безперервність якісних змін в організації: придбання нового властивості або відмова від низькоефективних дій.

На другому рівні представлені прикладні цінності, які важливі для успіху фірми. За допомогою прикладних цінностей підкреслюються різні критичні фактори успіху, що відповідають специфіці ринку і галузі, на яких працює фірма.

Третій рівень представлений цінностями-ідеалами, які важливі для власників або керівників. Йдеться про так званих місіонерських цінностях, які виходять за рамки конкретного бізнесу. Це можуть бути інтереси нації і суспільства, конкурентоспроможність будь-якої території, галузевий розвиток, здоров’я населення, а також аспекти моральності, духовності, справедливості або законності. Третій рівень цінностей притаманний тим підприємцям, які бачать сенс свого життя не тільки в життя як такого, але і в чомусь за її межами.

Система цінностей, які визначають цілі і долю організації, є підставою для формування її ідеології. Розробка і вдосконалення цінностей являє собою найважливішу функцію менеджменту організації.

Посилання на основну публікацію