Історія коучингу

Історія коучингу

Коучинг – це досить новий напрямок, пов’язане з підвищенням якості знань керівника і персоналу. Коучинг бере початок в США в 70 роках XX століття. Даний вид діяльності популярний як серед представників інших країн, так і російських менеджерів. Однак, в даний час фахівці використовують змінений в ході еволюції коучинг.

Розглянемо етапи еволюції коучингу більш детально.

  • еволюція коучингу
  • зародження коучингу
  • поширення коучингу
  • Популярність коучингу
  • Рівний розвиток коучингу

Персоналізація коучингу 

Розглянемо кожну із стадій еволюції коучингу для того, щоб скласти уявлення про цей вид діяльності.

Зародження коучингу

Зародження коучингу відбулося в США. Суть коучингу полягала в тому, що керівник повинен ефективно впливати на персонал. Кожен співробітник повинен, на думку коуча, виконувати свої функції і досягати максимальної корисності на робочому місці. Як тільки співробітник досягав свого максимуму в роботі, він або отримував іншу посаду, або міняв місце роботи. Для стимулювання співробітника до ефективної праці, найчастіше використовувалася мотивація. Перейдемо до наступної фази – поширення коучингу.

Поширення коучингу

Коучинг показав свою ефективність в складній ситуації. Поступово, керівники стали обмінюватися інформацією і розповідати один одному про ефективні прийоми управління. У ці прийоми до 80 років ХХ століття міцно увійшов коучинг. Керівники, почувши про таке ефективний метод управління стали теж використовувати його. Поступово коучинг поширився по всій території США і придбав класичну форму.

Перейдемо до наступної фази – популярність коучингу.

Популярність коучингу

На даному етапі коучинг став сприйматися менеджером як навчання для вищого керівного складу. Займатися навчанням стали запрошені фахівці, які володіють великою кількістю інформації з ключових питань. Коучі перестали бути консультантами з робочих питань і стали загальними консультантами. Заможні люди стали запрошувати коучів для сімейних і психологічних консультації, консультації по здоров’ю і харчуванню. Той факт, що заможні люди багато подорожують привів до поширення коучингу в інші країни. Активним учасникам коучингу стала Німеччина.

Поширення коучингу призвело до його стабільного розвитку.

Стабільний розвиток коучингу

Коучинг поширився і став застосовуватися в різних видах діяльності. Виник груповий коучинг, який застосовувався для всього колективу. Коучинг став сприйматися як соціально – психологічний метод впливу на персонал і керівника. Будь-який психолог або тренер особистісного зростання називав себе коучем і отримував заслужену частку успіху. У цей період, коучинг був дуже популярний. Кожен керівник вважав за необхідне прийняти в штат такого фахівця і регулярно брати участь в групових або індивідуальних тренінгах.

Персоналізація коучингу

Після того, як коучинг став популярний повсюдно, оформилося сучасне уявлення про нього. Традиційний коучинг розбився на три категорії. Цими категоріями стали:

  • персональний коучинг,
  • корпоративний коучинг,
  • підприємницький коучинг.

У такому вигляді він існує і в даний час. Керівник відокремлює коучинг, розбиваючи його за відповідними категоріями. Персональний коучинг доступний тільки керівнику. Корпоративний коучинг застосовується для персоналу. Підприємницький коучинг враховує інтереси фірми, колективу і клієнтів.

Посилання на основну публікацію