Інвестиційний менеджмент

Що таке інвестиційний менеджмент?

Інвестиційний менеджмент – це самостійний розділ науки про економіку і фінансовій практиці, який стосується всіх аспектів управління пов’язаних з інвестиційною Posev.jpgдеятельностью в рамках реалізації інвестиційних планів і проектів.
Таким чином, інвестиційний менеджмент – це вид діяльності, спрямованої на дослідження, аналіз, регулювання ринку, його організацію та планування. На практиці всі вищевказані аспекти об’єднує бізнес-план – як основний продукт інвестиційного процесу.
І ще одне визначення: Інвестиційний менеджмент – це сукупність методів управління інвестиційними ресурсами з метою отримання доходу в майбутньому при мінімізації витрат і витрат.

Суть інвестиційного менеджменту полягає в тому, що інвестор вибирає інвестиційні об’єкти, які приносять більше доходу, ніж інші проекти і менше ризику. У цій справі інтуїції недостатньо. Щоб домогтися успішних результатів в області інвестиційного менеджменту потрібні знання багатьох дисциплін, наприклад:

 • методики розрахунку ризиків і прибутковості вкладення коштів,
 • знання стандартних прийомів управління,
 • оптимізації інвестування,
 • оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Освоєння подібних методик бажано для кожного, хто має намір займатися інвестуванням.

Стадії інвестиційного менеджменту

 • Інвестиційний менеджмент містить у своїй основі чотири управлінських стадії:
 • систему управління інвестиційним процесом, дослідження, планування і розробка проекту;
 • безпосередньо вид діяльності, реалізація проекту;
 • процес прийняття рішень, поточний контроль в ході реалізації проекту;
 • контроль прийнятих рішень, оцінка та аналіз досягнутих результатів, коригування цілей.

Завдання інвестиційного менеджменту

 • Аналіз, вибір і оцінка інвестиційних об’єктів з урахуванням ризику і прибутковості.
 • Забезпечення зростання економічного і виробничого розвитку підприємства за рахунок ефективної інвестиційної діяльності.
 • Максимізація прибутковості об’єкта за рахунок прибутку від інвестиційної діяльності.
 • Мінімізація інвестиційних ризиків.
 • Забезпечити фінансову стійкість і платоспроможність фірми в процесі здійснення інвестиційної діяльності;
 • Своєчасно реалізувати інвестиційні проекти і програми.

Функції інвестиційного менеджменту

Інвестиційний менеджмент виконує наступні функції:

Плануюча функція – на цій стадії здійснюється розробка інвестиційної стратегії і інвестиційної політики. Планування в інвестиційному менеджменті сприяє складання чітких завдань або програми дій, розробці планів інвестиційних заходів, отримання доходів, ефективного використання інвестиційних ресурсів. Інвестиційне планування охоплює весь комплекс заходів від вироблення планових завдань до втілення їх в життя.

Організаційна функція. Відповідає за визначення потреби у фінансових коштах, співвідношення між власними та залученими ресурсами, пошук стратегічних інвесторів, управління інвестиційним процесом в цілому. Функція організації в інвестиційному менеджменті зводиться до об’єднання людей, які спільно реалізують інвестиційну програму. Вона виражається в побудові структури апарату управління, встановлення взаємозв’язків між управлінськими підрозділами, розробці норм, нормативів, методик.

Координує функція. Здійснює моніторинг та координацію всіх дій і заходів, спрямованих на досягнення передбачених інвестиційною політикою цілей і завдань. Передбачає коригування прийнятих рішень на кожному етапі інвестиційного процесу. Координація забезпечує узгодженість роботи всіх ланок системи управління інвестиціями.

Функція прогнозування – являє собою розробку на тривалу перспективу інвестиційної політики підприємства в цілому і його складових частин. Особливістю цієї функції є її альтернативність – тут не стоїть завдання безпосереднього здійснення на практиці розроблених прогнозів, так як головна мета функції прогнозування – приготуватися до будь-якого повороту подій.

Функція регулювання стежить за тим, щоб поточні заходу не відхилялися від графіків, планових завдань, встановлених норм і нормативів.

Функція стимулювання виражається в тому, щоб безпосередні виконавці, які мають справу з інвестиційними ресурсами, були зацікавлені в результатах своєї праці.
Функція контролю в інвестиційному менеджменті зводиться до перевірки організації інвестиційної роботи, збору інформації про використання інвестиційних коштів, виконання планів, виявлення додаткових резервів і можливостей, внесення змін до інвестиційних програм.

Посилання на основну публікацію