Інвестиції і консалтинг

Економічна сутність інвестицій

Інвестиції, як економічної категорії, виконують вкрай важливі функції. Без них важко уявити нормальне і економічно ефективний розвиток. Вони здатні в значній мірі формувати майбутнє як окремо взятої організації, так і країни в цілому. Інвестиції сьогодні – є запорука добробуту завтра.

Інвестиційний процес являє собою певну послідовність дій спрямованих на здійснення інвестиційної діяльності, а конкретне протягом процесу визначається об’єктом і видами інвестування. Оскільки процес пов’язаний з довгостроковим вкладенням ресурсів з метою подальшого отримання прибутку, то сутність процесів виражається в перетворенні як власних, так і позикових коштів в активи, який створюють нову вартість в процесі використання.

Консалтинг – це професійна допомога фахівцями з управління в аналізі і рішенні проблем, що надається управлінському персоналу (клієнту) організації.

Консалтинг здійснюється на комерційних засадах виробниками цих послуг в умовах конкурентної боротьби, що, безсумнівно, висуває підвищені вимоги до якості даних послуг. Запрошення професіоналів такого роду, свідчить про високу ділову культуру організації, і навпаки, відсутність подібного роду фахівців розцінюється як відсутність лікаря при лікуванні хворого.

Інвестиції

Інвестиції позначають вкладення. У більш широкому сенсі вони визначаються в якості довгострокового вкладення капіталів з метою їх подальшого збільшення. Тобто економічні ресурси вкладаються з тією метою, щоб в подальшому це приносило економічний прибуток, що перевищує початкову величину інвестицій. Приріст капіталів при цьому, повинен забезпечувати компенсацію відмови використання наявних коштів в поточному періоді для інвестора, а в майбутньому періоді, крім іншого, відшкодувати втрати від інфляції і винагородити за ризик.

Інвестування дозволяє виробляти структурну перебудову виробництва і сприяє збалансованому розвитку галузей господарства, вони сприяють розширенню виробництва, найчастіше багаторазово прискорюють науково-технічний прогрес, сприяють розвитку, як фінансових ринків, так і банківської сфери. Для держави інвестиції виконують роль підвищення рівня обороноздатності в цілому, збільшення зайнятості населення, сприяють вирішенню екологічних проблем, розвивають соціальну сферу і багато іншого.

Консалтинг

Консалтинг буває як зовнішнім, так і внутрішнім. Зовнішній – це незалежні консультанти, як фірми, так і індивідуальні. Внутрішні – це профільні фахівці, наявні в штаті організації і складові її аналітичну підсистему.

Подібного роду процес консультування має ряд переваг, наприклад, консультантів з менеджменту, на відміну від менеджерів компанії відрізняє неупередженість і незалежність поглядів, вони мають більш широким кругозором в різних галузях господарювання, орієнтовані на широке вивчення досвіду інших організацій і перенесення своїх знань на консультованої підприємство.

Послуги подібного роду виявляються у вигляді проектів і включають в себе етапи діагностування, розробки та подальшого впровадження рішень. Процес здійснення подібного проекту може займати до декількох місяців, а іноді і кілька років.

За методами розрізняють експертне, процесне і навчальне консультування. Головною перевагою консалтингових (консультаційних) послуг від навчання є його індивідуальний (штучний) підхід, в якому знання якими володіє консультант, трансформуються на вирішення конкретних проблем наявної організації.

Посилання на основну публікацію