Інтелектуальна підтримка управлінських рішень

Необхідність інтелектуальної підтримки для сучасного менеджера

Вважається, діяльність керівника щодо прийняття управлінських рішень завжди здійснюється в умовах нестачі інформації. Однак впровадження інформаційних комп’ютерних систем, створених для зберігання великих масивів даних, призвело до появи завдання більш ефективного використання наявних даних. Сьогодні керівнику необхідно приймати численні рішення, при цьому спираючись на значний обсяг даних, який повинен бути оброблений за короткий термін. Цим зумовлена ​​поява завдання по розробці системи інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень з урахуванням можливостей передових інформаційних технологій. Разом з тим, розробка подібної системи – завдання, досить важко піддається автоматизації.

Рівень складності цієї ситуації можна оцінити через порівняння інтелектуальних можливостей людини і комп’ютера. За багатьма показниками, таким як обчислювальна можливість, швидкість реакції, працездатність штучний інтелект значно перевершує людський. Однак, існують сфери, щодо яких комп’ютерні технології можуть виявитися обмежені або навіть безсилі.

Комп’ютерні інформаційні технології не здатні приймати рішення в невизначених умовах або аналізувати різні події.

Отже, комп’ютерну підтримку прийняття управлінських рішень доцільно використовувати тільки за умови розподілу функцій між людиною і комп’ютером: комп’ютер грає допоміжна або підтримуючу роль, людина – основна роль. Найскладнішим аспектом стає питання забезпечення найбільш ефективної допомоги управлінцю з боку штучного інтелекту.

Вирішення даного питання повинне виходити зі специфіки мислення людини:

який вид подання інформації найбільш ефективний для її сприйняття людиною;
як отримана інформація обробляється під час розумового процесу.
Необхідно враховувати той факт, що психологія людини така, що його мислення засноване на образах, використанні асоціацій, і, як наслідок, перетворення текстової та цифрової інформації в образ набагато складніше перетворення графічних даних. Отже, завдання візуалізації даних, або подання їх в зручному для людського сприйняття вигляді стає все більш актуальними.

Засоби інтелектуальної підтримки управлінських рішень

Сьогодні ринок інформаційних технологій пропонує безліч різноманітних засобів по обробці та візуалізації інформації для прийняття оптимального управлінського рішення. Найбільш перспективним у цьому плані можна назвати OLAP- і OLTP- технології.

OLTP-технологія – технологія, орієнтована на оперативну обробку інформації. OLAP-технологія є сучасним аналогом, який заснований на проведенні інтерактивного аналізу даних. Розроблені на їх базі системи дають можливість досягти осмислення відбуваються на об’єкті управління процесів через оперативний доступ до різних зрізах даних. Зміст баз даних організовано таким чином, щоб були відображені всі аспекти діяльності даного підприємства.

Наприклад, такі системи забезпечують графічне представлення інформації для полегшення її сприйняття для безпосереднього користувача.

Ситуаційний центр

Чим вища посада, яку займає керівником, тим менше у нього часу для роботи з комп’ютером. Високопоставлені керівники не повинні відволікатися на технології обробки та отримання інформації. В даному випадку найкраще вирішення питання – створення спеціального ситуаційного центру, обладнаного необхідними мультимедійними інструментами. В рамках цього ситуаційного центру забезпечується «занурення» керівника в розглянуту проблему за короткий час. Так, штучний інтелект створює необхідні умови для ефективного використання потенціалу інтелекту людини.

Посилання на основну публікацію