Інтегрований ризик-менеджмент

В даний час передові вітчизняні підприємства успішно реалізують концепцію інтегрованого ризик-менеджменту.

Інтегрований ризик-менеджмент спрямований на об’єднання функціональних підсистем фірми і управління ризиками на кожному ієрархічному рівні.

Особливості концепції інтегрованого ризик-менеджменту

Основними особливостями інтегрованого підходу до управління ризиками можна назвати:

 • Ризик-менеджмент розглядається як окремий структурний елемент системи управління підприємством.
 • Будь-який ризик повинен бути попереджено за допомогою інструментів стратегічного прогнозування і планування.
 • Активне використання коштів мотивації персоналу, який бере участь в управлінні ризиками.
 • Необхідно забезпечувати стратегічну захист від ризику і підвищувати потенціал створення вартості.

Інтегрований підхід до управління ризиками знайшов відображення в стандартах ризик-менеджменту, згідно практичні сфери застосування зв’язку зі стратегічним і бюджетним плануванням, управлінням активами, розподілом ресурсів, інноваційною діяльністю, менеджментом якості, управлінням проектами, управлінням персоналом та ін.

Інтегрований підхід до ризик-менеджменту являє собою ефективний спосіб об’єднання ресурсів організації з метою скорочення факторів невизначеності по відношенню до мінливої ​​сукупності ризиків через інтеграцію управління ризиками та системи оперативного і стратегічного управління.

Модель інтегрованого ризик-менеджменту

Для впровадження інтегрованого підходу до управління ризиками в сучасній організації необхідно сформувати певну управлінську модель.

В основі інтегрованого ризик-менеджменту повинна лежати система вимірних і чітких оперативних, стратегічних і тактичних цілей. Пріоритетна мета управління ризиками – збільшення вартості бізнесу. Це мета транслюється на кожне стратегічне і оперативне рішення на кожному рівні організації.

Інтегрований підхід до ризик-менеджменту має на увазі включення в систему принципів управління наступних:

 • принцип стратегічного відповідності – аналіз ризику і визначення рівня ризику компанії здійснюється в рамках етапу вибору стратегічних альтернатив;
 • принцип інтеграції, що припускає аналіз портфеля ризиків на рівні організації в цілому і використання системного підходу по відношенню до управління множинними ризиками;
 • принцип ієрархічності – виділення оперативного, стратегічного і оперативного рівнів ризик-менеджменту, формування між даними рівнями вертикальних зв’язків;
 • адресна відповідальність, що виражається в призначенні власників всіх ідентифікованих ризиків та їх сукупності;
 • принцип економічної ефективності та доцільності -ризик-менеджмент повинен відповідати структурі, розміром і обсягом розв’язуваних організацією завдань;
 • принцип інформованості – організація повинна володіти достатнім обсягом достовірної інформації щодо об’єктивних характеристик зовнішнього і внутрішнього середовища.

Класифікація ризиків в інтегрованому ризик-менеджменті

Інтегрований ризик-менеджмент передбачає включення в систему управління ризиками:

 • ризик потенціалу бізнес-портфеля фірми – позбавлення від бізнес-одиниць, що мають низький потенціал зростання вартості;
 • ризики розриву ресурсного забезпечення – розпорошення ресурсів замість їх фокусування на стратегічно важливих напрямках діяльності;
 • ризики помилок в стратегічному управлінні – прийняття стратегічно необґрунтованих рішень через незадовільний аналізу зовнішніх умов, невідповідності цілей і завдань компетенцій керівництва організації, а також з-за неадекватності поточного менеджменту.
Посилання на основну публікацію