Інтеграційні функції менеджменту

Інтегрують функції менеджменту покликані забезпечувати оперативне керівництво персоналом і поєднують у собі елементи базових і сполучних функцій.

Серед інтегруючих функцій менеджменту:

  • Керівництво або адміністрування.
  • Лідерство.

Керівництво як функція менеджменту

Керівництво – це процес цілеспрямованого впливу на підлеглих для реалізації певних завдань.

Керівництво являє собою організаційну функцію менеджменту, яка полягає в управлінні персоналом, що забезпечує ефективність підприємства в цілому або його окремих підрозділів. Поняття «керівництво» включає в себе кілька смислових значень: це менеджер і це діяльність менеджменту в області управління. Менеджер – це особа, яка очолює колектив, що спрямовує і координує роботу апарату управління в цілому або його ланок, а також здійснює регулювання і контроль діяльності підлеглих по реалізації поставлених цілей і завдань.

За забезпечення функції керівництва в системі менеджменту відповідають керівники: лінійні або функціональні. Лінійний керівник очолює лінійне підрозділ або систему управління в цілому. Він приймає рішення з широкого діапазону проблем. Функціональний керівник очолює функціональний підрозділ. Керівник є ключовою ланкою в системі управління, він направляє функціонування всього колективу. Одночасно він повинен бути не тільки представником вищої управлінської ланки, але і лідером колективу.

Класифікація стилів керівництва

Стиль керівництва є звичну манеру поведінки керівника по відношенню до полагодженим, яка використовується ним для надання на них певного впливу або спонукання до чого-небудь.

Загальноприйнято виділяти такі стилі керівництва:

  • Авторитарний стиль передбачає, що влада повністю знаходиться в руках керівника, він одноосібно приймає всі рішення, беручи до уваги думку підлеглих. Такий стиль ефективний у кризовій ситуації, коли рішення має бути прийнято швидко, а діяльність чітко скоординованої. Коли авторитарний стиль використовується дуже довго, це істотно знижує ступінь ефективності роботи всього підприємства.
  • Демократичний стиль заснований на частковому делегуванні керівником своїх повноважень, а також на колегіальному прийнятті рішень. Такий стиль актуально використовувати тоді, коли підприємство працює стабільно і прагне до інновацій.
    Ліберальний стиль – управління, в якому керівник практично не бере участь. Персонал наданий сам собі, тому повинен відрізнятися високою дисциплінованістю.

Лідерство

Лідерство як функція менеджменту в сучасному бізнесі стає все більш значуще.

Лідерство – це використання впливу керівника для мотивації персоналу до досягнення цілей організації в цілому.

Ефективне лідерство передбачає, що кожен співробітник організації розділяє її цінності, цілі і культуру, прагне до досягнення високого результату діяльності. Мотивувати необхідно не тільки співробітників, безпосередньо підлеглих менеджеру, а й цілі підрозділи. Здатність менеджера виробити корпоративну культуру, довести до персоналу мети організації і мотивувати його для досягнення цих цілей є критично важливим фактором успіху бізнесу.

Лідерство – це доповнення до менеджменту, а не його заміна.

Разом з тим, розвиваючи в співробітниках лідерські здібності, керівник не повинен забувати, що не завжди сильний лідер краще слабкого менеджера. Найскладнішим є поєднання умілого лідерства і грамотного менеджменту, використання їх як доповнюють один одного сили.

Посилання на основну публікацію