Інструменти управління проектами

Управління проектом являє собою організацію діяльності по досягненню певної мети з урахуванням тимчасових, фінансових та інших ресурсних обмежень.

Проблема управління проектами полягає в їх різноманітності. Неможливо виділити ідеальний інструмент управління проектом, що підходить для будь-якого виду проектів і для будь-якої проектної команди. Саме тому за час існування дисципліни управління проектами було вироблено кілька різних ефективних методів та інструментів, серед яких можна виділити декілька найпопулярніших:

 • Класичний проект-менеджмент;
 • Agile;
 • Scrum;
 • Lean;
 • Kanban;
 • Six Sigma;
 • PRINCE2.

Класичне управління проектами

Традиційний проект-менеджмент грунтується на поділі проекту на ряд послідовних етапів. Найчастіше проект розділяється на наступні етапи:

 • Ініціація – визначення вимог до проекту і його результатів;
 • Планування – вибір способів досягнення поставленої мети, визначення складу завдань, календарного плану, бюджету і ризиків;
 • Розробка – визначення конфігурації майбутнього проекту, методів і способів вирішення завдань;
 • Реалізація та тестування – виконання завдань за проектом, тестування на предмет відповідності вимогам, внесення коригувань;
 • Моніторинг і завершення – передача результатів проекту зацікавленим сторонам.

Класичний проектний менеджмент передбачає чітке дотримання термінів реалізації етапів проекту, саме тому найбільш ефективно в його рамках застосовувати інструменти календарно-мережного планування, наприклад, діаграми Ганнта.

Класичний підхід до управління проектом раціональніше використовувати для тих проектів, які мають строгі обмеження по послідовності виконання завдань.

Agile

Деякі проекти не можуть бути розбиті на послідовні етапи, що робить застосування класичного підходу практично неможливим або неефективним. Сімейство інструментів Agile являє собою набір гнучких итеративно-інкрементальних методів до управління проектами.

Методологія Agile передбачає поділ проекту на невеликі підпроекти, результати яких згодом утворюють єдиний готовий продукт. Такий підхід дозволяє вносити коригування в окремі частини проекту без значного впливу на весь проект, а також збільшити швидкість реалізації проекту в цілому за рахунок переключення між частинами (ітераціями).

Scrum

Даний підхід до управління проектами являє собою гібрид інструментів сімейства Agile і класичного менеджменту проектів. Відповідно до методології Scrum кожному підпроекту – частини проекту присвоюється значущість, відповідно до якої визначається послідовність реалізації завдань.

Розстановка пріоритетів по підпроектах дозволяє надати зацікавленим особам проміжні результати проекту, які можна використовувати, набагато швидше, ніж при застосуванні методів класичного проектного менеджменту або Agile.

Lean

Відмінність Lean від раніше перерахованих методів управління проектами полягає в тому, що кожен з підпроектів також розбивається на частини, послідовно реалізовані етапи, які становлять потік операцій. Застосування інструментів Lean забезпечує високу якість виконання завдань на кожному етапі.

Методологія Lean не припускав чіткого розмежування між етапами, що забезпечує їй додаткову гнучкість і підвищує швидкість реалізації проекту в цілому.

Kanban

Інструментарій Kanban застосовується спільно з методами Lean, роблячи його більш конкретним і простим для практичного застосування. Kanban передбачає поетапне виробництво проекту, що враховує зміни рівня значущості окремих завдань. В рамках такої методології вирішення декількох завдань може вестися одночасно або бути припинено в разі потреби.

Kanban часто вважають візуалізацією ідеї Agile – схожі принципи виражені в інструментах типу карток.

Six Sigma

Концепція 6 сигм є структурованою версію Lean, яка володіє великими можливостями для планування, управління якістю і зниження рівня шлюбу в результатах. Дана методологія орієнтована на усунення проблем, що виникають в процесі реалізації проекту, для забезпечення максимальної задоволеності зацікавлених осіб.

Методи 6 сигм схожі з Kanban, а їх ключові відмінності полягають в визначеності етапів планування, цілепокладання і контролю якості.

PRINCE2

PRINCE2 є гібридом класичного підходу до управління проектами та концепції 6 сигм. В рамках даної методології велика увага приділяється складу проектної команди і розподілу ролей, при цьому PRINCE2 не містить конкретних практичних інструментів, а є скоріше керівництвом до організації дій з управління проектом.

В рамках кожної з перерахованих методологій управління проектами існують універсальні і специфічні інструменти проект-менеджменту. Більшість популярних концепцій базуються на поділі проекту на складові і поетапному управлінні.

Посилання на основну публікацію