Інструменти прогнозування

Сутність прогнозу і прогнозування

Прогноз є передбачення, несучи при цьому імовірнісний і різноманітний характер. Система розроблюваних прогнозів іменується прогнозуванням.

Прогнозування є важливою стадією проектної діяльності. У широкому сенсі слова прогнозування означає передбачення будь-якої інформації про майбутнє, у вузькому сенсі являє собою спеціальні наукові дослідження, в якості предмета якого виступає перспектива при розвитку явищ.

Інструменти для розробки прогнозів

У світовій практиці вироблено 3 інструменту розробки конкретних прогнозів:

  • Екстраполяція майбутніх тенденцій (закономірності), досить добре відомих в минулому і сьогоденні.
  • Моделювання об’єктів дослідження, при якому відбувається представлення їх в спрощеному вигляді (схематично), який є зручним при отриманні висновків прогнозного характеру.

Прикладом застосування цього інструменту можуть бути матриці шахово-турнірного типу, таблиця Періодичної Системи Елементів. Ці таблиці будуються таким чином, що при перетині різних значень виведені відповідні дані.

Прогнозні оцінки експертів, які здатні з більшим ступенем об’єктивності виводити судження про ймовірні перспективи відповідних явищ.

Всі ці інструменти для розробки прогнозу можуть, як виступати окремо, так і доповнювати один одного. При цьому екстраполяція є моделлю і оцінкою, а все прогностичні оцінки є оцінками з екстраполяцією. У свою чергу прогнозні оцінки включають в себе екстраполяцію плюс уявне моделювання.

Прийоми прогнозування

При прогнозуванні виділяють наступні прийоми (інструменти):

  • Метод історичної аналогії,
  • Система комп’ютерного моделювання,
  • Вироблення сценаріїв майбутнього.

Найважливішим же інструментом соціального прогнозування є експертна оцінка, при якій відбувається оцінювання перспектив реальних історичних процесів з умовою підстави на точні теоретичні побудови про них. При цьому застосовують результати, які були отримані за допомогою інших методів, але цим результатам повинна бути дана правильна інтерпретація.

У сучасному світі прогнозування більшою мірою стає соціально спрямованим.

Методи прогнозування

Методи прогнозування класифікуються на 2 групи:

  • Евристичні методи (переважання інтуїції),
  • Економіко-математичні методи (статистика).

Значне число інструментів прогнозування при використанні об’єднують елементи цих груп. При використанні евристичних методів в розробці прогнозу будуть переважати інтуїтивне, творче (уяву і колишній досвід). До цієї групи можна віднести методи соціологічних досліджень, а також експертний метод.

Використовуючи економіко-математичні методи, структуру моделей встановлюють і перевіряють шляхом експерименту за умов, які допускають об’єктивне спостереження і вимірювання.

Також в прогнозуванні часто застосовується метод сценаріїв, який є ефективним засобом організації прогнозування, при цьому об’єднує якісний і кількісний підхід.

Сценарій є майбутню модель, що описує ймовірний перебіг подій, при цьому відбувається вказівку можливостей їх реалізації. Сценарієм визначаються важливі фактори, які необхідно прийняти до уваги, і встановлюється, як ці фактори впливають на певна подія.

Сценарій зазвичай є описом подій, оцінкою показників і характеристик в тимчасовому інтервалі. Спочатку метод підготовки сценаріїв застосовувався при виявленні можливих наслідків військових дій.

Посилання на основну публікацію