Інструменти прийняття управлінських рішень

Загальні інструменти прийняття управлінських рішень

На практиці сучасний керівник в процесі прийняття управлінського рішення може використовувати ряд основоположних інструментів:

 • Евристичні (неформальні) методи, які засновані на інтуїції і аналітичних здібностях менеджера.
 • Комплексне прийняття рішень (обговорення), для чого формується цільова група експертів, яка бере рішення на основі колегіального обговорення.
 • Кількісні інструменти прийняття рішень, які використовуються для обробки інформації, яка може кількісно виміряти.
 • Індивідуальний стиль прийняття рішень передбачає використання сукупності методів, прийомів, способів, які застосовує керівник для прийняття будь-якого управлінського рішення.
 • Матриця підсумкової оцінки реалізації рішень, яка складається на основі показників економічної та соціальної ефективності результатів певних рішень.
 • Ігрові інструменти, коли гра приймає за модель розвитку будь-якого явища в заданих умовах.
 • Побудова дерева рішень, яке допомагає структурувати складні проблеми для їх поділу на підлеглі рівні.

Моделювання як інструмент прийняття управлінських рішень

Модель являє собою спрощену копію реального об’єкта, яка зберігає його ключові характеристики і спрощена для її використання в процесі прийняття управлінських рішень.

Моделі можуть бути матеріальними (геометричні, фізичні, аналогові), змістовними (що не мають будь-якої матеріальної форми), а також математичними (описують окремі ситуації або явища за допомогою набору математичних дій).

Серед математичних моделей можна виділити функціональні моделі, які описують явище з позиції їх розвитку в розрізі ними виконуваних функцій, а також структурні моделі, що характеризують структуру і склад досліджуваного явища.

На практиці керівникові сучасної організації корисно використовувати такі види моделей, як:

 • описові моделі, які використовуються як додаткові для складання якісної характеристики досліджуваного явища;
 • прогнозні моделі, які застосовуються для прогнозування розвитку явища;
 • нормативні моделі, які можуть бути використані для аналізу результатів виробничої діяльності організації.

Нестандартні інструменти прийняття рішень

Крім розглянутих вище інструментів прийняття управлінських рішень, сьогодні існує також і нестандартні інструменти, найпопулярнішими з яких можна назвати:

 • “Мусорний контейнер”. При появі будь-якої проблеми кожен співробітник підприємства може висунути своє рішення. У зв’язку з тим, що велика частина таких пропозицій не буде реалізована, даний інструмент і отримав назву «сміттєвого контейнера». Однак серед них можуть опинитися ефективні варіанти вирішення конкретної проблеми.
 • Використання дискреційної моделі, яка має на увазі не вирішення проблеми в цілому, а в розрізі її окремих складових. По кожному з етапів проводиться аналіз після його закінчення, тому всі рішення будуть актуальними в рамках конкретного етапу в конкретних умовах.
 • Редукціонізм – інструмент, заснований на думці, що все явища або об’єкти можуть бути розділені на дрібні елементарні частини, а рішення, які прийняті для них, будуть прийнятними і для явища або об’єкта в цілому.
 • Універсальне передбачення – це модель, яка стверджує, що з її використанням деякі явища можуть бути спрогнозовані. Однак не варто забувати про наявність похибок при використанні такого інструменту прогнозування.
Посилання на основну публікацію