Інноваційний консалтинг

Інноваційний консалтинг

Державна інноваційна політика вимагає створення необхідних умов для впровадження інноваційних продуктів, формування інноваційних структур. Формування інноваційної інфраструктури впливає на інноваційний розвиток підприємств в цілому, оскільки в процесі її діяльності інноваційний продукт проходить стадію тестування, впровадження та оцінки результатів.

Ефективне впровадження розробок інтелектуальної праці покладено на інноваційну інфраструктуру, тому що забезпечує трансферт інноваційного продукту від виробника до споживача. Розглянемо що ж включає в себе інноваційний консалтинг.

Склад інноваційного консалтингу

  • Менеджмент блок – включає в себе дослідження, розгляд ефективності технологій, їх трансфер, включаючи їх стратегічне планування в зв’язку з розвитком організації, його технологічної адаптації до сучасних новинок;
  • Технологічний блок – менеджер розглядає технологічні можливості свого підприємства, технічну оснащеність, готовність до впровадження і сприйняття інноваційних розробок, тестування, контроль якості на всіх етапах, оцінка результатів;
  • Обсяг інтелектуального блоку – наявність патентних прав, наявність заявок на отримання інтелектуального продукту, наявність патентів і авторських прав;
  • Маркетинговий блок – проведення якісного маркетингового дослідження, проведення досліджень споживацького ставлення до інноваційних продуктів, аналіз конкурентних переваг;
  • Фінансовий блок – оцінка фінансово – економічного стану підприємства до і після впровадження інноваційного продукту, кількісна оцінка ризиків та ефективності реакції підприємства на зовнішнє середовище.

Напрямки консалтингу

Організація виїзних зачіпає всі сфери діяльності підприємства, щоб оцінити необхідність і актуальність впровадження інноваційних технологій і продуктів в процес роботи. Консультування експертами з інноваційної діяльності ведеться за кількома напрямками одночасно. Розглянемо їх більш детально.

  • Експертне навчання – залучення професіоналів в сфері інноваційного консалтингу з метою отримання ефективної консультації та рекомендації;
  • Проектне консультування – запрошення консультанта на календарний термін виконання інноваційного проекту від моменту розробки до моменту впровадження або комерціалізації;
  • Процессное навчання – запрошення фахівця для консультування співробітників фірми щодо підвищення ефективності конкретного процесу (виробництва продукту, упаковка, логістика);
  • Навчальне консультування – участь в тематичних семінарах, конференціях, навчальних тренінгах з питань інноваційної діяльності;
  • Змішане навчання – поєднує в собі кілька або всі перераховані раніше компоненти для отримання та ефективного використання інноваційної діяльності в процесі виробництва продуктів або надання послуг.

Особливості інноваційного консалтингу

Впровадження інноваційних розробок розглядаються з суб’єктивної позиції з залучення споживачів інноваційного продукту, інвесторів, розробників. Завдання, намічені при впровадженні інноваційних продуктів різної якості повинні проводиться синхронно, для того щоб прискорити процес впровадження розробки.

Консультант по інноваційним продуктам повинен донести до споживача особливості новинки, її переваги, показати необхідність її впровадження, навести факти і аргументи на користь правильного управлінського рішення.

Консультації по інноваційним питань повинні здійснюватися якомога частіше оскільки інноваційні продукти споживачем завжди сприймаються критично, не дивлячись на те, що їх впровадження необхідно.

Посилання на основну публікацію