Інноваційний цикл

Інноваційний Цикл Продукту – інструмент для аналізу і планування організаційної (інноваційної) діяльності. В основному, застосовується на підприємствах з IMM рівнем 3 і вище, в керуючих і інвестиційних компаніях. Інструмент використовує закономірності поступового зміни характеристик товару. Послідовна серія змін утворює шаблон змін. Такий шаблон повоторяется в часі з незначними варіаціями, утворюючи цикли.

Елементи шаблону

А) Цикл розділений на чотири сектори, які відповідають квадрантам в теорії організаційних обмежень: 1. виробництво товару власними силами = проектний розвиток, 2. масове виробництво, обмін товарами на ринку = масштабний розвиток, 3. колективне виробництво життєво важливих товарів = общинне розвиток, 4. мінімізація ризиків і екстерналізація витрат, державне виробництво = армійської-командне розвиток
Б) Підвищення зрілості продукту протікає в часі по ланцюжку в строго визначеному порядку по секторах: 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 -… При цьому відмінність життєвого циклу товару від інноваційного циклу продукту в тому, що життєвий цикл – це модель розвитку товару в рамках одного окремо взятого господарського суб’єкта (підприємства), а інноваційний цикл продукту – це внесуб’ектная модель.

Підприємства можуть виникати і банкрутувати, можуть вмирати цілі індустрії, але ідея і функціонал товару живуть, підхоплені новими суб’єктами і реалізовані в різних модифікаціях технологічних продуктових груп. Наприклад, кам’яні млини зникли, ручна помел змінили водяні млини, потім парові машини, зараз працюють електричні млини. У цьому процесі одні компетенції змінювалися іншими, утворювалися нові підприємства, але продукт: пристосування для помелу зерна, – залишився. Первісна ідея розтирання зерна була кілька разів інтегрована в інші технологічні концепції, таким чином еволюціонуючи з інноваційного циклу. Для порівняння, життєвий цикл товару – парового млина – закінчився, коли була продана остання така млин і була припинена її технічна підтримка з боку виробника.

Фазові переходи

Найбільш цікавим об’єктом аналізу в рамках моделі інноваційного циклу є фазові переходи. Вони характеризують значна зміна умов виробництва. В результаті зміни умов, необхідно змінювати форму організації праці, значно змінювати принципи управління, технічний інструментарій виробництва. Необхідні зміни є настлько значущими, що найчастіше призводять до загибелі підприємств і навіть цілих виробничих екосистем типу галузей і моноіндустріальних країн.

З поняттям фазових переходів тісно пов’язане поняття швидкості еволюції і вдосконалення товару. Ця швидкість нерівномірна, може бути штучно прискорена або уповільнена. Управління інноваційним розвитком зводиться до прискорення протікання небажаних фаз і уповільнення швидкості на бажаних ділянках інноваційного циклу. Управління швидкістю можливо тільки при оволодінні ситуацією в моменти фазових переходів і при умінні перенналажівать систему для використання різних інструментів, які необхідні для різних фаз інноваційного циклу.

Слідства (вибірково)

  • 1. Обмеження можливостей целепологания інноваційного менеджменту. Не всякий продукт (нереалізована можливість), організаційне зміна і кооперационная ініціатива (стратегічне партнерство) будуть своєчасні, корисні і вдалі.
  • 2. Безперервність інновацій – досить умовний принцип. Перший аспект – безперервність, як незібежность змін. Розвиток можна затримати на значні, тривалі проміжки часу без серйозних наслідків для підприємства. Другий аспект – безперервність, як постійна потреба новизни. Можна користуватися одними і тими ж рішеннями знову і знову, зовсім не застосовуючи “креативність”. Наприклад, зміни виробничої інфраструктури, можуть бути завданням першорядної важливості інноваційного менеджменту, але при цьому зовсім не бути інноваційною, раніше не вирішеною задачею. З принципу циклічності: все нове – це забуте старе.
Посилання на основну публікацію