Інноваційна мотивація

Гострою проблемою вітчизняного бізнесу є відтворення інновації від ідеї до введення на ринок. Як правило, це пов’язано з низькою якістю заходів, що мотивують інноваційну активність. Більшість вітчизняних організацій не здатні себе позиціонувати і залучати достатні ресурси, не готові до використання сучасних технологій просування своїх інноваційних пропозицій.

Створення умов для активної інноваційної діяльності

Формування сприятливого підґрунтя умов для активізації та стимулювання інноваційної діяльності в більшій мірі визначається організаційною формою її використання.

Найбільш важливим аспектом є забезпечення мотивації інноваційних процесів на кожній стадії життєвого циклу виробництва продукції або надання послуг.

Позитивну ініціацію інноваційної мотивації забезпечують основні фактори:

 • яку обіймає працівник посаду, розуміння ним цілей своєї праці, його права та обов’язки;
 • рівень культури і освіти персоналу;
 • особистісні якості, поточні та перспективні цілі персоналу;
 • умови праці;
 • ставлення персоналу до власності;
 • ситуація і обстановка на підприємстві;
 • стан навколишнього середовища.

Цей список можна доповнити іншими соціально-психологічними реаліями, а також об’єктивними науково-технічними, економічними та організаційними умовами і факторами.

Інноваційна мотивація за допомогою створення груп якості та конкурентоспроможності
Стосовно до проблеми активізації та стимулювання інноваційної діяльності співробітників підприємства, концепція організаційно-структурної мотивації повинна враховувати наступне:

 • створення в організаційній структурі управління підприємством групи якості і конкурентоспроможності – специфічного суспільного організаційно-структурного формування співробітників одного або декількох підрозділів;
 • головна мета формування груп якості та конкурентоспроможності полягає в активізації робіт з пошуку варіантів підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається для досягнення генеральних цілей діяльності підприємства в цілому;
 • залучення в групи якості і конкурентоспроможності максимальну кількість працівників підприємства;
 • створення і функціонування груп якості та конкурентоспроможності має спиратися на принципи добровільності, колективної участі і підтримки з боку керівництва, систематичного навчання і підвищення кваліфікації кожного члена групи. У таких групах слід підтримувати творчість і змагальний дух, широко використовувати прогресивні методи активізації інноваційної діяльності;
 • організаційно-методичне управління групами якості і конкурентоспроможності здійснює менеджмент підприємства або спеціально створена рада.

Ефективність роботи груп якості та конкурентоспроможності багато в чому залежить від масовості участі працівників, що забезпечується кропіткою і планомірної роботою менеджменту.

Премії та конкурси як методи інноваційної мотивації

Найважливіша роль при активізації інноваційної діяльності відводиться мотивації не тільки менеджерів різного рівня, але і кожного працівника зокрема. Слід створити умови, щоб весь персонал і кожен працівник окремо, незалежно від їх приналежності відчував власну потрібність і затребуваність, розумів, що його праця є почесним і що високоякісна робота буде винагороджена повагою і справедливою оплатою. Тільки в такому випадку всі категорії персоналу будуть вимогливі до якості виконання власного і чужої праці.

Посилання на основну публікацію