Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень

Значимість інформації в процесі прийняття управлінських рішень

Діяльність будь-якої організації і її успіх на ринку залежить від безлічі факторів навколишнього середовища. Саме тому кожна організація в рамках менеджменту реалізує функцію планування, збираючи та аналізуючи інформацію про умови ведення діяльності. Планування допомагає організації приймати рішення, що попереджають виникнення і розвиток проблемних ситуацій, без шкоди для досягнення організаційних цілей.

У процесі прийняття будь-якого рішення, в тому числі управлінського, використовується інформація. Точність і повнота інформації гарантує, що прийняття рішення буде обґрунтованим, враховує найбільшу можливу кількість чинників.

Забезпечення доступу до інформації, необхідної для ефективного прийняття управлінських рішень, називається інформаційно-аналітичним забезпеченням.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень може здійснюватися силами спеціалізованих підрозділів організації або окремо найнятих сторонніх компаній (або експертів), що надають консультаційні послуги. Збір, обробка та підготовка інформації може бути також функцією будь-яких відділів компанії. Відділ може займатися збором і аналізом інформації, пов’язаної з його діяльністю.

Цілі і завдання інформаційно-аналітичного забезпечення рішень

Метою інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень є своєчасне надання інформації належної якості особам, які приймають рішення.

Слід зауважити, що сутність інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в тому, що керівництво компанії або інші особи, які приймають рішення, повинні своєчасно отримувати необхідну їм інформацію в повному обсязі, при цьому вона повинна бути достовірною і дає уявлення про зовнішню і внутрішню ситуацію в організації.

Для досягнення мети процесу інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень необхідно реалізувати ряд завдань:

  • Збір, обробка та аналіз інформації про ринкову ситуацію;
  • Прогнозування ринкових тенденцій;
  • Вивчення конкурентної ситуації, методів конкурентної боротьби і цілей конкурентів;
  • Дослідження партнерів і клієнтів, їх цілей і характеристик;
  • Моніторинг всіх підрозділів і систем організації;
  • Аудит і забезпечення безпеки внутрішньої інформації компанії;
  • Розробка рекомендацій та аналітичних звітів для керівництва компанії та інших осіб, які приймають рішення.

Вимоги і принципи інформаційно-аналітичного забезпечення рішень

Інформаційно-аналітичне забезпечення рішень в області управління організацією повинно грунтуватися на науковому підході до оцінки досліджуваних подій і ситуації поза і всередині компанії. При цьому отримана інформація повинна бути оперативною і достовірною. Компанія повинна забезпечити безперервність збору інформації і створити систему інформування зацікавлених осіб в значимі події і проблеми, що виникають.

Для того щоб система інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень працювала ефективно, необхідно чітко визначити цілі і коло інтересів осіб, які приймають рішення, що дозволить забезпечити релевантність і корисність інформації.

Процес ведення робіт з інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішення будується на наступних принципах:

  • Принцип цілепокладання – наявність чітко визначеної мети дозволяє визначити масштаб і методи роботи зі збору та аналізу інформації;
  • Принцип однозначності – визначення точного сенсу термінів, які використовуються в інформаційних потоках;
  • Принцип множинних джерел – використання різних джерел інформації для забезпечення її достовірності та повноти.
Посилання на основну публікацію