Інформаційна система управління ризиками

Інформація в процесі управління ризиками

В процесі управління ризиками величезну роль грає інформація. Важливою умовою функціонування системи управління ризиками є своєчасна подача достовірної і достатньої інформації особі, що приймає рішення.

Необхідно перерахувати наступні вимоги до інформації:

 • Узгодженість складу і змісту інформації організаційної структури системи управління ризиками,
 • Оперативне надходження інформації до всіх рівнів структури управління ризиками,
 • Відповідність обсягу і структури даних, які необхідні для прийняття рішень в сфері управління ризиками, їх змістом і специфікою,
 • Надходження інформації з різноманітних джерел, узгодження з іншими службами системи управління ризиками.

У відповідності з перерахованими вимогами, важливо відзначити, що інформація, яка необхідна в управлінні ризиками, різноманітно, її склад і обсяг варіюється, до неї необхідний оперативний доступ. Ці вимоги виконуються в тому випадку, коли при отриманні і обробці відповідної інформації застосовуються інформаційні технології. Кожна інформаційна система повинна бути частиною загальної інформаційної системи компанії, вона повинна бути побудована на підставі локальних мереж, в результаті обміну даними з віддаленими офісами і робочими місцями, а також з базами даних, які створюються і використовуються в процесі ведення бізнесу.

Побудова інформаційної системи управління

Інформаційна система управління ризиками будується при обліку наступних чинників:

 • Особливості складу інформаційних технологій, при цьому він повинен бути орієнтований на дані, додатки, або на клієнта,
 • Обмін даними їх узгодження повинен бути для розподільних баз даних,
 • Доступ до інформації з управління ризиками повинен носити багаторівневий характер і обмеження для деяких осіб.
 • Вже згадана інформаційна система має специфічні риси, якими є мета і метод обробки даних, а також деякі особливості самої інформації.

До додаткових переваг даної системи з управління ризиками можна віднести:

 • Швидкі зміни в класифікації ризиків і пріоритету у вирішенні тих чи інших завдань щодо їх управління,
 • Аналіз ризику повинен бути пов’язаний з маркетинговою інформацією (про клієнтів, продажу, операціях),
 • Аналіз ризику повинен бути взаємопов’язаний з отриманням економічної і фінансової інформації процесу управління ризиками,
 • Ризик повинен бути оцінений на різних рівнях, як підприємства в цілому, так і його відділів, філій і підрозділів.

Інтеграція різних рівнів управління ризиками (кількісна та якісна оцінка ризиків, аналіз і вибір методів управління, визначення ефективності даних методів).

Процес аудиту та контролю впровадження інформаційних систем управління ризиками повинен бути полегшеним і відповідати заходам і необхідним обмеженням (можуть бути юридичні, бюджетні обмеження).

Переваги й недоліки

У процесі здійснення ризик-менеджменту явним достоїнством буде застосовувати інформаційні технології в порівнянні з паперовими джерелами інформації. Результати застосування інформаційних технологій процес управління ризиком стає більш ефективно і гнучким.

Необхідно також назвати недоліки які пов’язані з використанням інформаційних технологій в процесі управління ризиками:

 • вразливість системи управління ризиком,
 • підвищення вартості збору і обробки інформації,
 • наявність формалізованих процесів прийняття рішень.
Посилання на основну публікацію