Інформаційна підтримка контролінгу

Поняття інформаційної підтримки контролінгу

Інформаційна підтримка контролінгу – це створення оптимальної інформаційної бази, яка містить в собі всі показники діяльності об’єкта контролінгу для ефективного його управління.

На сьогоднішній день, управління процесом виробництва або реалізації на підприємствах здійснюється на підставі інформації, яка надходить в організацію, генерується і дає нові показники. Наприклад, що входить інформація містить відомості про постачання на підприємство матеріалів.

Далі, ця інформація генерується в інформацію про:

  • залишках матеріалів на складах;
  • відпущені матеріали у виробництво;
  • величиною витрат матеріалів на виробництво продукції.

Після реалізації продукції, новим показником в інформації, є собівартість матеріалів, яка сформувала остаточну і повну собівартість реалізованої продукції.

Так, при побудові інформаційної бази в системі контролінгу, необхідно враховувати всі складові виробничого процесу і групувати інформацію так, щоб вона містила тільки важливі показники, які впливають на управління виробництвом.

Специфіка побудови інформаційної бази в системі контролінгу

При побудові інформаційної бази в системі контролінгу, необхідно враховувати особливості функціонування самого контролінгу.

Перш за все, відмінною рисою контролінгу, є сувора спрямованість до чітко позначеним цілям діяльності підприємства. Контролінг містить в собі ряд цілей, які можуть бути стратегічними, спрямованими на довгострокову перспективу і короткостроковими (на тиждень, місяць).

Тому інформаційна база в системі контролінгу будується з урахуванням різних показників.

  • Показники, орієнтовані на майбутні досягнення. В даному випадку, мова йде про планові показники, які розраховуються і розподіляються в інформаційній системі.
  • Фактичні показники, які сформувалися в певних умовах виробництва. Дані умови повинні бути прямо пов’язані з показниками для їх подальшого аналізу.
  • Показники результатів діяльності підприємства в минулих періодах. Дані показники повинні зберігатися в інформаційній системі для відстеження їх динаміки і напрямки.

Всі три види показників в інформаційній базі повинні бути взаємопов’язані між собою і давати інтегровані показники для проведення системного аналізу.

Структура інформаційної бази в системі контролінгу

Інформаційна база в системі контролінгу має особливості її побудови. Дані особливості полягають в доцільності утримання показників і їх доступність різним підрозділам на підприємстві. В даному випадку, необхідно проаналізувати, яка саме інформація буде корисна кожному з підрозділів.

Наприклад, для служби бухгалтерії важливі фактичні показники діяльності підприємства, на підставі яких будується бухгалтерський облік і формується звітність.

Відділу планування необхідні всі три види показників, для формування короткострокових і довгострокових планів на виробництво.

Аналітичний відділ повинен отримувати інформацію, на підставі якої, можна проводити різні види аналізу.

Управління інформаційною базою також має бути продумано.

Наприклад, інформація про витрати на виробництво повинна створюватися начальниками цехів, а аналізуватися і групуватися виробничим відділом. Після чого така інформація надходить в бухгалтерську службу для розподілу її по рахунках обліку на виробництво.

Інформаційна база в системі контролінгу повинна постійно оновлюватися і вдосконалюватися в мінливих умовах діяльності підприємства.

Посилання на основну публікацію