Імовірнісні управлінські рішення

Класифікація УР

У процесі управління відбувається рішення завдань, в процесі якого приймаються рішення різної складності і характеристик. Управлінське рішення являє собою процес дій, спрямованих на об’єкт управління і характеризується як управлінський вплив. В управлінській діяльності існує величезна безліч різновидів управлінських рішень.

Існують деякі загальні ознаки, які дозволяють класифікувати це безліч певним чином.

Управлінські рішення – результат діяльності керуючого, який передбачає конкретний варіант виходу з проблемної ситуації.

Відповідно до ступеня повноти і достовірності інформації, якою надходить у керівнику, управлінські рішення поділяються на:

  • детерміновані (приймаються в умовах визначеності)
  • імовірнісні (приймаються в умовах ризику або невизначеності).

Імовірнісні УР

Імовірнісні рішення зазвичай приймаються в умовах ризику, їх підсумок неможливо визначити, але відома ймовірність кожного результату. Імовірність можна визначити ступенем можливості здійснення якої-небудь події, вона може змінюватися від 0 до 1. Сума ймовірностей всіх варіантів дорівнює одному. Імовірність визначається математичними методами на підставі статистичного аналізу дослідних даних.

Наприклад, страхова компанія, проаналізувавши дані демографічної статистики, може дати точний прогноз рівня смертності певних вікових категорій. На основі отриманих даних компанією можуть бути визначені страхові тарифи і розмір страхових внесків, які дозволять виплатити страхові премії і працювати з прибутком. Розглянута ймовірність, що розраховується на підставі інформації, яка дає можливість статистично достовірного прогнозу, називається об’єктивною.

Але в деяких випадках компанія не володіє необхідною інформацією, що б дати оцінку можливим подіям. У цих випадках менеджерам може допомогти досвід, який показує, що може статися з найбільшою ймовірністю. Даний тип оцінки ймовірності буде суб’єктивним.

У повсякденному житті частіше зустрічається прийняття рішень в умовах ризику. У цьому випадку використовують імовірнісний підхід, за допомогою якого можливе прогнозування за всіма можливими результатами з присвоєнням кожному з них ймовірностей. При імовірнісному підході використовують:

  • відомі (типові) ситуації (наприклад, орел чи решка при підкиданні монети)
  • попередні розподілу ймовірностей;
  • суб’єктивні оцінки, які проводилися аналітиками самостійно або за допомогою залучених експертів.

В цьому випадку аналітик здійснює прогнозування можливих наслідків з присвоєнням кожному результату відповідної ймовірності. Далі слід вибрати критерій (наприклад, максимізувати математичне очікування прибутку) і варіант, що відповідає обраному критерію.

При прийнятті рішення в умовах невизначеності через недостатність інформації, немає можливості кількісної оцінки ймовірності його ймовірних результатів. Дана ситуація може виникнути при виникненні нових, нетипових проблем або при прийнятті рішень в швидко мінливих ситуаціях.

В результаті неможлива оцінка настання ймовірності певного варіанту з достатнім ступенем вірогідності. При наявності невизначеності, менеджерам необхідно використовувати одну з можливостей:

  • спроба отримання додаткової інформації та повторний аналіз проблеми з метою зменшення її новизни і складності.
  • використання досвіду і інтуїції в разі нестачі часу і / або коштів на збір додаткової інформації.
Посилання на основну публікацію