Групова мотивація

Сутність мотивації

Мотивація є, в першу чергу, спонуканням до здійснення діяльності, яка відображає сприйняття співробітником своїх обов’язків і поведінку працівників в робочому процесі в цілому.

Основою мотиваційного процесу є потреба працівника і розуміння, яку з них працівник може задовольнити на відповідному робочому місці на даний момент або в перспективному майбутньому.

Три рівня мотивації

Ефективна система мотивації праці залежить від ефективної мотивації персоналу, вона повинна стосуватися трьох рівнів, які взаємопов’язані і мають індивідуальними особливостями.

Особистісна мотивація може бути охарактеризована глибокої зв’язком з особистісними інтересами співробітників, актуальністю за певний період і різноманітністю в підходах. Величезна увага акцентується на відповідність завдань, які ставляться перед співробітниками компанії, їх можливостями і знанням, а також особистими інтересами.

Групову мотивацію, здійснювану на рівні колективу, можна характеризувати спрямованістю на досягнення високої ефективності від виконання роботи групою людей. Групова мотивація сприяє впливу на лідерські якості кожного члена робочого колективу і підтримки їх за допомогою відповідних методів управління. Основні принципи цього типу мотивації – виразність, чіткість і відкритість.

Мотивацію на рівні підприємства можна характеризувати за допомогою застосування економічних, організаційних і політичних методів стимуляції співробітників, що підкріплюються на всіх рівнях організаційної системи компанії. Сприятливий результат можна визначити її соціальним прийняттям і очікуваннями працівників.

Особливості групової мотивації

Для багатьох керівників важливим є наявність працюючої, організованої групи співробітників, оскільки лише груповий працю може принести істотний результат. Для персоналу робота в групі теж здатна принести позитивний ефект. Мотивація групового рівня володіє індивідуальними особливостями.

При якісної організації умов роботи команди людей, з’являється можливість підвищення мотивації всієї групи. Якщо менеджмент компанії створить умови для здійснення групової роботи співробітників, то це буде відповідати цілям підприємства.

Головна особливість групової діяльності – процес спостереження за впливом групи на особистісну мотивацію кожного учасника цієї групи.

Існування групи співробітників може справити позитивний вплив на рішення кожного члена простих завдань і негативний вплив при вирішенні складних завдань.

Основні інструменти груповий мотивації:

  • організація змагань між групами співробітників;
  • спостереження за роботою групи, здійснюване авторитетним співробітником;
  • спостереження за групою, здійснюване сторонніми людьми.

Особливості групової мотивації – існування зв’язків між індивідуальною відповідальністю за результати роботи групи і оцінка внеску кожного члена групи. При відсутності подібних зв’язків, може різко знизитися мотиваційний вплив на кожного члена групи.

Його посилення можуть посприяти такі дії:

  • Поставити такі завдання, при вирішенні яких група працівників відчує унікальний і вагомий внесок кожного в діяльність підприємства;
  • створити систему заохочень, які спричинять згуртування групи і посилять її сукупні якості.

Мотивацію групи також відрізняє вплив внутрішніх відносин учасників групи на ефективність роботи групи в цілому. При наявності добродушною атмосфери довіри і згоди, результативність може вирости у багато разів.

Посилання на основну публікацію