Групи функцій менеджменту

Менеджмент і його поняття

Сучасне підприємство в рамках конкурентного ринку не може не впроваджувати в роботу елементи або цілу систему менеджменту. Цей спосіб управління став дуже актуальним за останні роки в сфері управління російськими приватними компаніями.

Менеджмент – це система управління компанією, яка за рахунок різних способів і методів дозволяє підвищити ефективність роботи цієї компанії.

Основні групи функцій менеджменту

Функція менеджменту – це частина загального процесу управління організацією, є також певною і має конкретну мету.

Менеджмент тісно пов’язаний з поняттям «організація управління», вони нероздільні, так як і те й інше означає, що група управлінських функцій забезпечує повну взаємодію процесів організації господарської діяльності підприємства, а також взаємодія трудового колективу, інформаційних ресурсів і т.д.

Група управлінських функцій заснована на поділі праці в управлінні компанією, ці функції дозволяють виділити ланку управління, обслуговування та керівництва.

У групі управління також виділяють загальні функції, приватні і допоміжні.

При поєднанні всіх функцій в групі управління йде забезпечення грамотного керівництва компанією і настає ефективна діяльність підприємства.

Управлінська функція є основною для системи менеджменту і далі ділитися на групи, про які сказано вище. Розглянемо більш докладно групи функцій менеджменту.

Група загальних функцій

Група загальних функцій менеджменту – це ті функції, які є актуальними для будь-якого підприємство, що займається абсолютно будь-яким видом діяльності. До таких функцій потрібно віднести: мотивація, організація, планування і контроль.

Функція планування дозволяє заздалегідь скласти план діяльності для компанії, який спрямований на підвищення ефективності її роботи, якщо слідувати цьому плану і отримувати позитивні результати, то до певного моменту часу організація стане працювати краще.

Функція організації дозволяє організувати роботу компанії таким чином, щоб досягати намічених цілей.

Функція мотивації заснована на реалізації стимулів, які дозволяють працювати персоналу і всім учасникам процесу ефективніше.

Контроль і його функція забезпечує контроль за виконанням намічених цілей організації, за ходом всієї роботи і управлінського процесу в компанії.

Група приватних функцій

Група приватних функцій – ця група функцій відповідає за якість і своєчасність прийняття управлінських рішень на підприємстві та процесу комунікації.

Прийняття рішень лежить на керівнику компанії, від грамотно прийнятого рішення в цілому залежить дуже багато, а точніше результати тієї чи іншої діяльності. Важливу роль у прийнятті правильного рішення має значення і наявність достовірної інформації і навіть досвід керівника.

Процес комунікації – це передача інформації, а точніше її якості від однієї особи іншій. Чим вище якість передачі інформації, тим ефективніше робота підприємства і прийняте керівником рішення.

Група допоміжних функцій

Група допоміжних функцій відповідає за розробку місії організації. Місія – це та соціально орієнтована діяльність, яку несе компанія в маси (людям, населенню). Місія організації визначає характер її діяльності та можливості.

Таким чином, система груп функцій менеджменту визначає в організації відправні точки, які дозволять зробити роботу більш ефективною за рахунок грамотно прийнятих управлінських рішень, добре налагоджених комунікацій, чіткого планування, а також здійснення своєчасного контролю та ефективної мотивації персоналу.

Посилання на основну публікацію