Головний інженер проекту

Посадові обов’язки

 • Ведення переговорів із замовниками і субпідрядними організаціями з технічних питань проектування.
 • Забезпечення ефективності прийнятих проектних рішень, своєчасної і якісної підготовки технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт і т.д.).
 • Здійснення контролю над методами проектування, порядком розробки проектної документації, проведенням зовнішніх експертиз і погоджень.
 • Контроль за дотриманням вимог нормативних документів (технічних регламентів, СНіПів, ГОСТів) в області проектування, будівництва та експлуатації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
 • Проведення авторського нагляду за об’єктами будівництва, супровід і захист проекту в вищих і експертних організаціях.
 • Складання калькуляції вартості проектно-вишукувальних робіт, пропозицій щодо розподілу коштів між організаціями – учасниками розробки проекту.

Вимоги до кандидата

 • Знання основ чинного законодавства України, керівних і нормативних документів в галузі проектування, будівництва та експлуатації об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
 • Методи проектування та порядок розробки проектної документації, правила оформлення проектно-кошторисної документації.
 • Порядок укладення та виконання договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт (ПІР), порядок оформлення тендерних пропозицій на виконання ПВР.
 • Знання основ природоохоронної діяльності та забезпечення екологічної безпеки, правил і норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Робота з прикладним програмним забезпеченням за профілем роботи (AvtoCAD, Microsoft Office: Word, Excel).
Посилання на основну публікацію