Гнучкість управлінського рішення

Сутність прийняття управлінських рішень

Будь-яка компанія ставить перед собою певні цілі, досягнення яких стає можливим в результаті реалізації ряду управлінських дій і прийняття пов’язаних з ними управлінських рішень. Управлінські рішення розробляються і приймаються в рамках діяльності організації. Менеджмент компанії займається плануванням її діяльності, визначаючи цілі і способи їх досягнення, а також необхідні ресурси.

Ухвалення управлінських рішень – процес розробки і (або) вибору підходящого рішення.

Управлінське рішення являє собою результат вибору особою, яка приймає рішення, способу дій, що дозволяє вирішити деяку проблему в області діяльності компанії.

Основною метою управлінського рішення є забезпечення координуючого впливу на об’єкт управління для досягнення організаційних цілей. Прийняття рішень є невід’ємною частиною будь-якої функції менеджменту. Саме рішення є ключовим і основоположним продуктом праці менеджерів, тому розуміння їх сутності необхідно для загального розуміння процесу управління.

Поняття управлінського рішення слід відрізняти від побутового рішення. Будь-яка людина протягом свого життя приймає безліч різних рішень, але тільки рішення менеджменту організації можна вважати управлінськими.

Ознаки управлінського рішення

Для управлінського рішення характерні такі ознаки:

 • Цілісність – особа, яка приймає рішення, має грунтуватися не на власних потребах, а на цілі і проблеми організації;
 • Наслідки – рішення, що приймаються менеджментом компанії, можуть чинити істотний вплив на її діяльність і стан;
 • Поділ праці – співробітники організації поділяються на тих, хто аналізує проблеми і приймає рішення, і тих, хто займається їх реалізацією;
 • Професіоналізм – для того, щоб приймати обгрунтовані та ефективні рішення, необхідно володіти відповідними навичками, досвідом і кваліфікацією.

В основі кожного рішення повинна лежати проблемна ситуація. Проблема, питання, завдання – в даному випадку ці слова позначають ситуацію, яка вимагає втручання менеджменту. Завданням менеджменту в такій ситуації є переклад об’єкта управління з проблемного стану в інше, більш відповідне організаційних цілей.

Гнучкість як вимога до управлінського рішення

Управлінське рішення має відповідати ряду вимог, дотримання яких забезпечує його ефективність і досягнення мети при його реалізації. До таких вимог належить:

 • Обгрунтованість – управлінське рішення повинно формуватися з урахуванням об’єктивних фактів і закономірностей економічної сфери;
 • Визначеність – рішення повинно бути визначено в кількісних і (або) якісних показниках;
 • Правомірність – рішення повинно відповідати існуючим правовим і внутріорганізаційних нормам;
 • Оптимальність – рішення має сприяти досягненню максимального результату при мінімальних витратах на його реалізацію;
 • Своєчасність – рішення повинно бути прийнято в той момент, коли це необхідно, з урахуванням поточних умов;
 • Комплексність – облік максимальної кількості факторів і сторін ситуації при розробці та прийнятті рішення;
 • Гнучкість – можливість коригування прийнятого рішення.

Гнучкість управлінського рішення є одним з найбільш важливих вимог, яке відображає деякі інші. Гнучкість передбачає врахування максимально можливої ​​кількості чинників, що створює можливість коригування рішення в разі зміни ситуації. При цьому гнучкість є необхідною умовою оптимальності прийнятого рішення і його своєчасності.

Посилання на основну публікацію