Фактори, що впливають на структуру управління

На вибір організаційної структури управління компанії впливають найрізноманітніші чинники, серед яких найбільш значимі наступні: характер діяльності і розмір фірми, географічне положення, цілі, технологія, масштаби та інтенсивність впровадження інновацій, цінності і кваліфікація керівників (а також співробітників), мінливість зовнішнього середовища , обрана стратегія і т. д.

Розмір і характер діяльності організації

Це, мабуть, найважливіші фактори, які визначають параметри і контури організаційної структури. У великих, середніх і дрібних компаніях підходи до побудови організаційних структур сильно відрізняються (особливо на різних стадіях життєвого циклу). Це, зокрема, обумовлюється тим, що через відмінності в розмірах компанії, відрізняються рівні спеціалізації і кооперації. Масштаби діяльності компанії роблять сильний вплив на число рівнів управлінської ієрархії, чисельність працівників, розмір управлінського апарату, кількість підрозділів і т. Д.

Географічне розширення діяльності

Необхідність виходу на нові зовнішні ринки обумовлює потребу в створенні регіональних філій і підрозділів, а керівникам останніх делегуються відповідні права з управління ними.

Існують найрізноманітніші варіанти побудови організаційних управлінських структур. Так, наприклад, регіональні філії можуть створюватися в рамках лінійно-функціональної або ж дивизиональной управлінської структури. В цілому ж організаційна структура багато в чому залежить від величини компанії, кількості географічних ринків, що обслуговуються нею, їх віддаленості один від одного, регіональної політики та т. Д.

Технологічний фактор

Тип використовуваного обладнання і способи виготовлення благ, різні інші чинники також впливають на вибір організаційно-управлінської структури компанії.

Так, наприклад, в компаніях, де має місце масове або багатосерійне виробництво успішно можуть застосовуватися лінійно-функціональні структури, а в організаціях, які випускають дрібносерійну, унікальну продукцію, найбільш ефективними можуть виявитися матричні або ж проектні структури.

В цілому ж, організаційна структура управління зазвичай проектується відповідно до необхідної інтенсивністю і масштабами нововведень.

Характеристики зовнішнього середовища

Вони також впливають на вибір організаційно-управлінської структури. Основні з них: динамічність, складність, невизначеність. Якщо ж умови функціонування організації відносно стабільні, то успішно можуть застосовані і механістичні (традиційні, бюрократичні) організаційно-управлінські структури.

Якщо ж для зовнішнього середовища характерні невизначеність і висока динамічність, то організації швидше за все краще підійде більш гнучка, адаптивна структура, оскільки саме органічні структури здатні відносно легко змінювати свою форму, пристосовуючись до нових умов.

Стратегія

Організаційно-управлінська структура та стратегія тісно між собою взаємопов’язані. Це пояснюється тим, що:

  • по-перше, стратегія – це основний фактор, що визначає організаційну структуру,
  • по-друге, сама організаційна структура повинна створювати оптимальні та сприятливі умови для успішного втілення в життя стратегії.

З цього випливає, що коли відбувається перехід до нової стратегії то потрібно перевірити те, наскільки їй відповідає існуюча організаційна структура. Після цього, в разі необхідності, доцільно провести відповідні організаційні зміни.

Посилання на основну публікацію