Екологічний продукт: визначення

Екологічний продукт – товар або послуга, що завдає мінімальної шкоди навколишньому середовищу на всіх стадіях життєвого циклу і створених за допомогою мінімально можливого обсягу природних ресурсів. Найбільш активна цільова аудиторія таких продуктів – громадяни, схильні до екологічного споживання, тобто споживанням товарів і послуг, що завдають найменшої шкоди навколишньому середовищу на всіх стадіях життєвого циклу.

Основні складові життєвого циклу будь-якого виробу наступні:

  • 1) маркетингові дослідження потреб ринку;
  • 2) генерація ідей і їх фільтрація;
  • 3) технічна та економічна експертиза проекту;
  • 4) науково-дослідні роботи за тематикою вироби;
  • 5) дослідно-конструкторська робота;
  • 6) пробний маркетинг;
  • 7) підготовка виробництва вироби на заводі-виробнику серійної продукції);
  • 8) власне виробництво і збут;
  • 9) експлуатація виробів; 1
  • 10) утилізація виробу.

Екологічність товару або послуги може визначатися двома шляхами.

Перший – наявність екологічної сертифікації та / або Екологічне маркування. Сертифікація, проведена третьою стороною гарантує споживачеві екологічність продукції. По відношенню до товарів потрібно відзначити, що сертифікація може відноситися не до самого товару, а тільки до упаковки (матеріалами, з яких вона зроблена, а також способам подальшому житті – повторного використання або утилізації).

Другий – наявність критеріїв екологічності. Тобто відсутність сертифікації ще не означає, що товар неекологічних. В цілому стає загальним думку, що в кожній групі товарів повинні бути свої критерії. Наприклад, для одягу це: виробництво з органічних матеріалів, вирощених без використання добрив, пестицидів, інсектицидів (найчастіше зустрічається бавовна). Для писче-паперових виробів – включення до складу вже переробленого паперу (макулатури), сертифікація по системам сталого лісокористування (наприклад, [FSC] 2). Для скла – повторне використання замість поховання.

Найскладніше визначити критерії для пластиків, оскільки вони виробляються з нафти – невідновних природного ресурсу. Крім того, вони століттями не розкладаються в природі, а при їх спалюванні утворюються десятки вкрай токсичних сполук. Крім того вони відповідальні за захаращення територій. Можливі критерії тут – наявність у складі перероблених пластмас, використання у виробництві енергії від відновлюваних джерел (вітер, сонце, геотермальна енергія).

 

Сучасні пластики можуть бути здатні біологічно руйнуватися – тобто при наявності певних умов (температура, вологість, мікроорганізми) розкладатися за 20-60 днів. Однак перевага цього до сих заперечується фахівцями, тому що дрібні частинки розкладання можуть потрапляти в грунтові води і далі по ланцюгу харчування – в людини.

Посилання на основну публікацію