Джерела управлінських рішень

Основи управлінських рішень

В основі управлінських рішень завжди лежить інформація. Інформація для управлінських рішень різного характеру, яка корисна керівнику, проте, до такої інформації пред’являються методи додаткового контролю і перевірки. Неповноцінна інформація, сполучена з недостовірністю не може використовуватися для прийняття управлінських рішень.

Для управлінця пріоритетна та інформація, яка може бути чітко регламентована і задокументована, наприклад, відомості з бухгалтерського балансу і звіту, товарно – облікова документація, розрахунки різного роду, статистичні та аналітичні звіти. Інформація гуманітарного роду і властивості також може використовуватися керівником для прийняття управлінського рішення. Як приклад можна привести рішення керівника, спрямоване на задоволення соціальних потреб бізнесу. Розглянемо більш детально цей приклад.

Керівник вирішує підвищити соціальну відповідальність свого підприємства, взявши участь у благодійній акції. Для прийняття цього рішення керівнику достатньо інформації про організатора, темі благодійної акції, складі пожертвування, а також необхідно укласти договір соціальної відповідальності. Рішення залишається управлінським, інформація, необхідна для прийняття рішення – гуманітарна.

Джерела управлінських рішень за видами звітності

Джерела управлінських рішень за видами звітності можна умовно розділити на наступні види; підзвітні і несвідомі. Розглянемо їх більш детально.

Підзвітні джерела управлінських рішень містять у собі такі ресурси для менеджера як інформація з бухгалтерського балансу, статистичного звіту, дані з інших видів звітності. Спираючись на цю інформацію, менеджер може створити основу, передумову для прийняття рішення. Однак, цього недостатньо. Тому нам слід розглянути і інші джерела.
Несвідомі джерела управлінських рішень можуть бути доповнені даними з протоколів щоденних нарад, результатів аудиторського обліку і контролю, товарні чеки та інше. Така інформація не є звітної, але істотно доповнює рішення керівника, а в деяких випадках може стати його основою.

Джерела управлінських рішень по цілям

Джерелом управлінського рішення керівника може стати мета організації. Цілі організації залежать від різних факторів і можуть змінюватися в залежності від рішення керівника і зовнішнього середовища. Існують наступні джерела управлінських рішень виходячи з цілей організації:

  • Збутової джерело інформації – керівник приймає рішення, виходячи з потреб збуту продукції в бік збільшення або зменшення. Це найбільш популярне джерело інформації серед керівників, оскільки збут – одна з ключових завдань організації на шляху до стійкого положення на ринку.
  • Товарний джерело інформації – прийняття рішення про собівартість продукту, зміні її в сторону зменшення або збільшення, випуску нового товару, ребрендингу. Будь-який керівник зацікавлений в інформації цього виду, оскільки собівартість товару впливає на економічний ефект організації, рівень його витрат. Перейдемо до іншого джерела.
  • Інформація про рентабельність – рішення керівника приймається з урахуванням загального рівня рентабельності, ефективності, витрат і ризиків. Загальний рівень рентабельності є одним з ключових економічних показників, що надають найбільш повне уявлення про ситуацію для керівника.

Всі перераховані види можна об’єднати в єдину велику групу – внутрішня інформація, крім якої керівник повинен використовувати зовнішні джерела (рекомендації партнерів, аналіз ринку, аналіз конкурентного середовища)

Виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки: керівник повинен враховувати як формальну і неформальну інформацію, а також синтезувати дані з різних інформаційних груп. Синтезуючи і адаптуючи отриману інформацію, керівник може прийняти правильне і виважене рішення, яке буде корисно для організації та її подальшого просування. Джерело інформації може бути будь-яким, головна умова – достовірність при прийнятті рішення.

Посилання на основну публікацію