Дослідження організаційних змін

Сутність дослідження організаційних змін

Щоб виживати і гнучкого реагування на мінливі зовнішні умови, підвищувати стійкість і адаптаційну здатність для задоволення попиту, долати відставання в технічному і технологічному розвитку, а також, щоб забезпечувати високу якість реалізованої продукції і послуг підприємствам слід проводити цілеспрямовані організаційні зміни. Це дозволяє долати інертність в структурі управління, сформованій системі відносин і зв’язків. В силу конкретних обставин такі зміни можуть стати частковими, пов’язаними з окремими службами і організацією окремих видів діяльності, а також радикальними, коли необхідна багатостороння і глибока реорганізація.

Самі по собі обгрунтування стратегії і послідовна реалізація організаційних змін можна назвати предметом самостійного аналізу, дослідження, програмно-цільового управління і прогнозування.

Організаційні зміни не можуть проводитися раптово і одномоментно, без всебічної і глибокої попередньої роботи різного профілю фахівців на базі розробки програм і обґрунтування комплексу заходів.

Будь-яка зміна в організації передбачає сукупність етапів: підготовка, збір необхідної інформації, виявлення напрямків роботи та визначення їх наслідків, соціальне і організаційно-технічне проектування, практична реалізація запланованих змін.

Дослідження організаційних змін на етапі підготовки

Ключове значення для ефективної реалізації програми організаційних змін на практиці слід відводити мобілізації, організації та створення зацікавленості співробітників, які будуть відповідати за її здійснення. Слід враховувати те, що будь-яка зміна в організації – це не тільки організаційно-технічний процес, але і соціальний, який стосується інтересів різних груп – власників бізнесу, керівників та власне персоналу.

На етапі підготовки дослідження організаційних змін повинні відповісти на наступні питання:

  • які завдання і результати очікуються від вищого керівництва за даним проектом,
  • наскільки воно залучено в процес розробки проекту,
  • які цілі стоять перед даним проектом в цілому, які способи їх досягнення будуть прийнятні для організації;
  • який склад групи, що відповідає за реалізацію організаційних змін, якими навичками повинні володіти члени даної групи;
  • чи слід залучати фахівців з боку для реалізації даного проекту;
  • які запитання, пов’язані в організаційними змінами, слід розв’язувати спільно з усіма працівниками підприємства.

На етапі підготовки проекту організаційних змін можуть бути використані різні методи. Для виявлення актуальності змін проводиться аналіз ринкових та технологічних параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища. Для забезпечення згоди всередині керівної ланки доцільно вдатися до дискусії, обговорення для вироблення єдиного підходи до організаційних змін.

Збір інформації та визначення проблем

На даному етапі дослідження організаційних змін зводяться до виявлення продукції та послуг, які орієнтовані на споживача. Для цього виявляються цільові групи споживачів, їх поточні і довгострокові потреби. Далі необхідно визначити заходи, які необхідні для успішного досягнення поставлених цілей і намітити види діяльності. Для цього необхідно скласти існуючі і перспективні схеми організаційної структури, уточнити обсяг необхідних ресурсів, періодичність випуску продукції, а також систематизувати процеси організаційних змін.

Принципово важливо обгрунтувати необхідність конкретних змін до організацій, які безпосередньо орієнтовані на задоволення попиту споживачів. Стосується це як внутрішньої організаційної структури, так і забезпечення безвідмовних і ефективних каналів зв’язку зі споживачами і постачальниками.

На етапі збору необхідної інформації можуть бути використані наступні методи дослідження:

  • моделювання, вимірювання і оцінка споживчої поведінки;
  • моделювання процесів і інструменти вартісного аналізу;
  • аналіз ефективності виробничих процесів та структури управління в цілому.
Посилання на основну публікацію