✅Додаткові функції менеджменту

Основні функції менеджменту

Менеджмент – мистецтво управління, творчість грамотного керівника, виражене в ресурсах. Все добре відомі основні функції менеджменту.

Розглянемо їх більш детально:

 • Функція управлінського планування;
 • Функція організації співробітників і ресурсів, їх координування;
 • Впровадження і застосування мотивації в виробничому процесі;
 • Здійснення контролю з боку менеджера або управлінської групи;
 • Координація щодо всіх учасників процесу;
 • В якості ключових функції менеджменту, традиційно виділяють координацію і контроль з боку керівника. Необхідно відзначити, що ці функції взаємопов’язані і залежать один від одного, організовуючи безперервний рух. Однак, додаткові функції менеджменту не досить розглянуті в літературі. Приділимо їм більше уваги.

Додаткові функції менеджменту

 • Соціальна функція – керівник постійно в процесі своєї повсякденної діяльності спілкується з різними групами людей. Інтеграція різних верств, груп та індивідів для виконання єдиної мети і завдань організації і є соціальна функція процесу управління;
 • Інтегруюча функція – робота сучасного підприємства неможлива без всебічної інтеграції з різними інститутами як соціальними, так і економічними, соціальними, державно – правовими

Як приклад можна розглянути конференції наукового напрямку які завоювали гідне визнання серед представників бізнесу. Багато бізнесменів вважають за необхідне і ефективним, брати активну участь в різних заходах. Це дозволяє не тільки заявити про себе, а й налагодити ефективні зв’язки, необхідні для подальшого просування підприємства.

 • Навчальна функція – поповнення штату співробітників вимагає від керівника своєчасної реакції. Будь-який співробітник, який потрапляє в нове середовище і колектив, повинен мати наставника, вчителя. Якщо керівник дорожить підлеглими і хоче привнести в колектив нові ідеї, що може створити для молодих фахівців цікавий майданчик для діяльності і приділити їм належну увагу;
 • Коригувальна функція (санація) – менеджер може використовуючи механізм співбесіди відсівати співробітників, які на досить компетентні.
 • Зараз, на державному рівні пропонується законопроєкт, який пропонує створити єдину базу даних несумлінних співробітників і роботодавців, що убезпечить менеджера від помилок у кадровій політиці.
 • Стимулююча – розвиток окремого підприємства чи галузі ринку, у зв’язку з утвореними потребами, формує попит на певний товар чи послугу. Розглянемо на прикладі одну з таких ситуації

Змінилося законодавство, що зачіпає складський облік, отже, виникла необхідність в модернізації програмного продукту, яка була проведена якісно і в зазначені терміни. Але, співробітники організації не вміють працювати з новою версією, що істотно знижує і уповільнює роботу. Таким чином, виник попит в навчанні співробітників або модернізації програми у зв’язку з побажаннями користувача. Менеджер направить відповідну заявку на модернізацію або навчання, або скористається альтернативним варіантом, виходячи з ресурсів організації

Як висновки можна сказати наступне. Менеджмент, безумовно, не бездушний процес або наука, відірваний від реальної дійсності. Зараз завдання керівника несе в собі не тільки контролюючу функцію, а й поєднує в собі цілу групу різних функції, невіддільних один від одного, що утворюють циклічний процес. Розвиток менеджменту не стоїть на місці, і на нашу думку, призводить до його істотної зміни і цей процес стає все більш очевидним.

Менеджеру не достатньо просто керувати співробітниками або цехами, він повинен вміти заповнити будь-якого бракує механізм організації та її потреби, а оскільки головним ресурсом стають люди, то і потреби співробітників. Лише тісна інтеграція основних і додаткових функцій дозволить керівникові ефективно розвивати підприємство і просуватися до наміченої мети.

Посилання на основну публікацію