Цінності «суспільно-політичного виробництва»

Поряд з матеріальним і духовним виробництвом, слід розглядати і «суспільно-політичне виробництво». Продуктом такого роду «виробництва» є політична теорія і практика, породжують той чи інший соціально-політичний лад. «Суспільно-політичне виробництво» – це типи устрою суспільства і держави, досягнуті людською цивілізацією під впливом матеріального виробництва, суспільно-політичних процесів у різних країнах. Рабовласницький і феодальний лад, монархія, ліберально-демократичні та тоталітарні за формою і організації суспільства – все це результати «суспільно-політичного виробництва». Суспільно-політичні цінності, створені в процесі цього «виробництва», що пройшли перевірку часом, долями країн і народів, що залишилися в історії і в сучасності, складають шар суспільно-політичної культури людства. Він тісно пов’язаний з матеріальним і духовним шарами, а в ряді випадків переплітається з ними.

Посилання на основну публікацію