Брендинг в просторі web 2.0.

Причини невідповідності простору web 2.0.задачам брендингу

Останнім часом відзначається, що простір web 2.0. недостатньо добре відповідає традиційним поняттям бренду та брендингу. Причини цього дослідники бачать в наступному:

 • – Інтернет робить комунікаційний простір більш прозорим і доступним, а ідея брендингу побудована на міфі, деякою «недомовленості», на керованої легендою, що складно забезпечити в сфері інформаційної прозорості;
 • – комунікація в соціальних мережах відрізняється від класичної рекламної комунікації «бренд-споживач», де бренд – це абстрактний образ, а споживач – усереднений представник цільової аудиторії.
 • Комунікація в web 2.0. завжди представлена ​​спілкуванням людини з людиною, навіть якщо один з них – професійний рекламіст. Людина-комунікатор при спілкуванні в соціальних мережах помітний на тлі іміджу бренду, від імені якого він коммуницирует, що не зміцнює маревного іміджу;
 • – мета комунікацій бренду в нових медіа – це емоційний, неформальний і персоналізований контакт з реальними і потенційними клієнтами, що створює перешкоди для формування іміджу бренду і розмиває його, тому що думок про бренд стає рівно стільки, скільки людей про нього висловилися;
 • – основна специфіка комунікацій в соцмережах – це «самотіражіруемость» інформації за рахунок користувацького контенту, яким цілком можуть управляти грамотні фахівці з комунікацій. Але не в їх силах контролювати нюанси і емоційні відтінки висловлювань, які трансформують загальний образ бренду;
 • – важко прогнозувати, яким чином буде змінюватися рівень довіри до інформації в Інтернеті. Він може як збільшуватися за рахунок зростання кількості фото і відео-інформації, різних систем її підтвердження (джіпіес-мітки, онлайн-включення і т. Д.), Так і зменшуватися з ростом частки професійних комунікаторів, рекламної інформації та кроків «прихованого маркетингу» . Але очевидно, що обидва сценарії поняття «брендинг” не зміцнить;
 • – певну роль зіграє технологічна складність комунікацій в нових медіа, її багатоканальність і багатовекторність. Відстежити всю інформацію, вірно проаналізувати її, дати адекватні відповіді дуже складно, тому можливо велику кількість помилок прорахунків.

Можливі варіанти брендингу в майбутньому

З огляду на все це, в майбутньому можливі наступні дії з боку компаній:

 • – частина з них спробує взагалі відмовитися від комунікацій в нових медіа або зведе їх до мінімуму;
 • – акцент в комунікаціях буде зміщуватися з «комунікаційних ідей» – загальних месиджів, «легенд» і атрибутів бренду – на «коммуніцірующіх людей» – особистості з числа персоналу компанії, які будуть здійснювати комунікації в соцмережах, на їх особистий емоційний інтелект, навички спілкування, лояльність до компанії, погляди на світ;
 • – свідоме «розмивання» бренд-ідеї та звернення до максимально широким, малоконкретизованим образам, зменшення кількості атрибутів бренду;
 • – створення віяла суббрендов, або взагалі окремих брендів для дуже вузьких цільових аудиторій, тоді соцмережі взагалі перестануть бути місцем для комунікації з ЦА, яка визначається певними рамками;
 • – бренди стануть виключно динамічними і мінливими, терміни їх трансформації гранично скоротяться;
 • – соціальні мережі, як і інтернет-простір в цілому – це віртуальна реальність, де можливе створення будь-якого світу, що робить можливим запропонувати споживачеві самому створювати свій бренд.

І якщо хоча б деяка частина перерахованого стане реальністю, виникне безліч нових проблем в сфері маркетингу, зміняться традиційні канали реклами, способи побудови стратегії і т.д.

Посилання на основну публікацію