Бізнес-одиниця

Умови, які орієнтують на надання структурним підрозділам фірми статусу бізнес-одиниці

Взначення поняття

Бізнес-одиниця (Business unit) – це підрозділ компанії, що відповідає за певні функції або вид діяльності. Вона може являти собою об’єкт або групу об’єктів продуктового ряду; сегмент споживчого ринку і т.д. Кожна ділова одиниця (СБО) виробляє певний перелік товарів і послуг, який продається певної однорідної групі покупців і має справу з конкретною групою конкурентів.

Виникнення концепції СБО

Концепція СБО виникла в 1970 році. Її автор – голова компанії General Electric Фред Борч. Він вирішив розбити бізнес GE, яка на той час працювала в декількох галузях, на кілька автономних одиниць, що значно спрощувало управління компанією.

Критерії СБО

Схожий підхід в сегментації бізнесу пізніше був запропонований фахівцями консалтингової фірми Arthur D. Little Inc. (ADL). Вони визначили п’ять критеріїв, які необхідні для того, щоб здійснити бізнес-сегментацію.

  • СБО повинна мати певний набір конкурентів.
  • Цінові зміни повинні однаково впливати на всю продукцію СБО.
  • СБО повинна мати певне коло покупців.
  • У СБО зміни в якості і в торговій марці впливають на всю продукцію.
  • Вся продукція СБО повинна бути однорідною і взаимозаменяемой.

Ідентифікація СБО багато в чому є суб’єктивною. Так, наприклад, фірма General Electric пропонувала ідентифікувати СБО за трьома критеріями:

  • СБО має певне коло клієнтів і замовників.
  • СБО самостійно планує і здійснює виробничо-збутову діяльність і матеріально-технічне постачання.
  • Діяльність СБО оцінюється на основі врахування прибутків і збитків.

СБО користуються всіма необхідними їм ресурсами компанії. Вони є центральною ланкою планування та реалізації довгострокових стратегічних програм на відповідних ринках. Саме вони приносять прибуток компанії. Результати їх діяльності оцінюються за досягнутою нормі прибутку, але при її розрахунку з прибутку кожної бізнес-одиниці віднімається певна ставка плати за використання тієї суми капіталу, яку компанія інвестувала в діяльність даного підрозділу. Всі ці дані відображаються у фінансовій звітності бізнес-одиниці, що дозволяє акціонерам та вищому керівництву стежити за ефективністю її функціонування.

Переваги та недоліки моделі СБО

Безумовною перевагою СБО є те, що функціонування в рамках самостійних підрозділів дозволяє керівникам розвивати навички та досвід для швидкого і адекватного реагування на зміну потреб покупців і ситуації на ринку.

До недоліків цієї моделі можна віднести наступне. При організації великій корпорації на основі стратегічних бізнес-одиниць для вищого керівництва фірми можуть виникнути нові проблеми управління. Нерідко в цьому випадку додається новий рівень управління – керівні групами, які відповідають за управління декількома схожими стратегічними бізнес-одиницями. Аналітичні огляди показують, що приблизно 70% корпорацій зі списку Fortune-500 об’єднують філії навколо керуючих групами. Найбільш суттєвою слабкою стороною підприємств з філіальною структурою є відсутність гнучкості. Це пов’язано з громіздкою, багатоступеневою організаційною структурою цих підприємств. Одним із структурних ключових рішень є централізація управління. Якщо функціональна структура повністю відповідає централізованому управлінню, то ступінь децентралізації при структурі, заснованій на СБО, визначається кожним підприємством самостійно.

Посилання на основну публікацію