Бізнес-моделювання

Що таке моделювання бізнес-процесів

Бізнес-моделювання – це процес розробки і впровадження бізнес-моделей організації (стратегії, бізнес-процесів, організаційної структури, якості та ін.) З метою формалізації та оптимізації її діяльності.

Виділяють чотири основних способи розробки бізнес-моделей.
Нотації спеціалізованого програмного продукту: комбінація графіки, таблиць та тексту.
Графічне опис:

дерево, блок-схема, технологічна карта.

 

В основі бізнес-моделювання лежать бізнес-процеси. Система управління бізнес-процесами (СУБП) є фундаментом, на якому будуються інші системи управління і технології.
Які завдання допомагає вирішити моделювання бізнес-процесів

1. Розподіл відповідальності.

Побудова бізнес-моделі сприяє чіткому розподілу відповідальності між співробітниками за кожне яке виконує ними дію в компанії, виключаючи вибірковий контроль з боку керівників.

2. Незалежність від незамінних співробітників.

Кадрова плинність більше не впливає на напрацьований робочий ритм, роль і цінність ключових співробітників зменшується, цінна робоча інформація не покидає межі компанії. Процесна модель дозволяє формувати власну базу знань підприємства і мінімізувати значення людського фактора.

3. Час адаптації нових співробітників скорочується.
Наявність схем бізнес-процесів, де описані послідовність дій і взаємини з іншими співробітниками, допоможе новому персоналу швидше вникнути в особливості роботи і успішно завершити випробувальний термін.

4. Можливості для розширення бізнесу.
З готової процессной моделлю звична схема роботи підприємства без зусиль поширюється на нові філії і представництва.

5. Делегування обов’язків, незалежність від керівника.
За допомогою бізнес-моделювання відпадає необхідність постійної участі власника в справах компанії.

6. Мотивація персоналу.
Бізнес-моделювання – це контроль ефективності виконуваних функцій, розподіл за них відповідальності.

7. Проведення реінжинірингу.
Знаючи денну завантаження і робочі функції кожного співробітника, можна ефективно провести реструктуризацію підприємства, скоротивши або перерозподіливши відповідальність за певні функції і бізнес-процеси між персоналом.

8. Прозорість, керованість і контрольованість на всіх рівнях діяльності організації.

9. Зниження витрат і часу виконання операцій.

10. Підвищення лояльності і задоволеності клієнтів, і, як наслідок, репутації організації.

11. Бізнес-моделювання робить істотний вплив на рейтинги організації, які присвоюються рейтинговими агентствами, в тому числі міжнародними (Fitch, Moody’s, S & P і ін.).

12. Більш широкі можливості для залучення інвесторів і поліпшення фінансових показників.

13. Більш високі шанси компанії на отримання довгострокових позик.

14. Налагоджена технологія ведення бізнесу значно спрощує завдання продажу готового бізнесу в разі потреби.

Коли в моделюванні процесів немає необхідності

  • 1. Коли нічого моделювати – немає бізнес-процесів, компанія недавно створена і немає чітких уявлень про її подальшої спеціалізації.
  • 2. Невеликий штат компанії – до 10 осіб, коли немає необхідності в жорсткій регламентації і розподілу обов’язків.
  • 3. Коли у керівництва немає адміністративних важелів тиску, щоб впровадити нововведення.
Посилання на основну публікацію