Бережливе виробництво: виробничі системи

Поняття виробничих систем

«Виробнича система» – показує перебіг процесів і операцій, пов’язаних зі збільшенням цінності кінцевої продукції, що враховує при цьому втрати і збитки виробництва.

Дані системи містять в собі закупівлі продукції, впровадження нових технологій, а також фінансові відносини, споживчі комунікації, продажу, процеси виробництва і т.п. У таких системах людина – головний елемент, а його доповнюють всі різновиди механізованих процесів.

Виробнича система – це комплекс методичних і технологічних інструментів, виробничих концепцій розвитку. Охоплює в собі всі процеси, необхідні для обробки вхідної сировини в готову продукцію на виході.

Історія появи «Виробничих систем»

Зародження концепції «Виробничих систем» виникло 60 років тому, і за ці роки вона зазнала швидкий підйом. В Україні ця концепція недавно набрала свою популярність. За останні роки, починаючи з 2000-х років, визначається збільшення позитивної динаміки. Успіху домагаються багато фірм завдяки такій системі.

Складнощі «Бережливого виробництва»

Труднощі застосування даних концепцій на російських підприємствах пов’язана з проблемами, які заважають використанню принципів і ідей таких систем, подібних методик і розробок. Такі перешкоди класифікуються на:

  • внутрішнього плану;
  • зовнішнього плану.

Негативно впливають на впровадження, удосконалення або створення таких концепцій на виробництві:

  • нестача потрібної інформації;
  • її подвійні терміни і поняття;
  • брак можливостей і ресурсів;
  • складності в фінансовому та економічному станах організацій;
  • неприйняття перетворень співробітниками.

В Європейських країнах світу розвиваються методики, філософські концепції, інструменти і новітні підходи. Це призводить до появи різноманіття серед виробничих систем.

Основні поняття «Бережливого виробництва»

Найрозвиненіші системи надають східні і західні компанії. Перше місце серед них упевнено займає виробнича система, звана Lean Production, яка нещодавно стала популярною. Переклад на російську мову цієї концепції означає «Бережливе виробництво».

Бережливе виробництво має на увазі комплекс інструментів, професійних підходів і методичних вказівок, спрямованих на зростання продуктивності трудового процесу і зниження всіх втрат і збитків виробництва.

Дбайливе виробництво у всіх сферах, серед розвинених країн, вважається на ринку найкращою лідерської стратегією розвитку індустрії. Російські компанії стали вводити принципи цієї системи в останні роки. Організації, що почали застосовувати «Дбайливе виробництво» в своїй практиці, вже домоглися реальних результатів і підвищення ефективності виробничих процесів.

При використанні на підприємстві технологій і методів концепцій дбайливого виробництва немає єдиного підходу і строгих правил, все пов’язано зі специфікою самої організації і методів ведення менеджменту.

Основні принципи «Бережного виробництва» проявляються в комплексному зменшенні всіх видів витрат і втрат по підприємству, а також зниженні собівартості без збитку доходу.

Завдяки поліпшенню якості продукції та орієнтації на цінності кінцевого споживача, досягається збільшення виходу продукції, яка виробляється за максимально короткий часовий проміжок. Такі можливості збільшують успішність підприємства і якість реалізованої продукції в цілому.

Посилання на основну публікацію